menu button

“ Держава, що не має коштів на реформи, не має і коштів, щоб жити по-старому. ”

Про нас

Громадська організація «Український центр соціальних реформ» (надалі – Центр) є громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

До складу колективу Центру входять 20 науковців, які працюють разом з 1992 року і виконали 123 науково-дослідних проектів, в тому числі 52 – на замовлення міжнародних організацій.

Діяльність Центру здійснюється відповідно до Конституції України, та чинного законодавства.


Центр створений та діє на принципах:

  1. добровільності;
  2. самоврядності;
  3. вільного вибору території діяльності;
  4. рівності перед законом;
  5. відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
  6. прозорості, відкритості та публічності.

Центр вільний у виборі напрямків своєї діяльності.


Основна діяльність

Основною метою (цілями) діяльності Центру є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, наукових та інших спільних інтересів членів Центру.

Основними напрямами діяльності Центру є в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції є:


Науковий доробок

Науковий доробок УЦСР включає: комплексні довготривалі демографічні проекти, проекти щодо економічно активного населення, оцінка демо-економічного потенціалу України, дослідження трудової міграції, зокрема незареєстрованої, перше Українське дослідження бідності, розробку методичних підходів до соціальної стратифікації населення, дослідження нерівності і розподілів доходів, оцінку ефективності привілеїв і соціальних виплат, моделювання державної підтримки бідного населення з метою підвищення ефективності системи соціального страхування, комплексний аналіз самозайнятих в Україні, медико-демографічне дослідження в Україні, національне дослідження дитячої праці в Україні, дослідження переходу від школи до роботи серед молоді в Україні, аналіз впливу конфлікту на економіку та соціально економічне становище населення та його життєдіяльність на сході України, оцінки ситуації з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) у всіх областях України на підтримку гуманітарних програм в Україні.

Експерти ГО «Український центр соціальних реформ» плідно та в тісному зв’язку співпрацюють з урядовими та міжнародними організаціями для досягнення ЦСР в Україні. За їх участі розроблено та підготовлено національні доповіді «Цілі сталого розвитку для дітей України» (2019), «Цілі сталого розвитку: Україна» (2017), «Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національні консультації» (2016). На постійній основі ведуться дослідження, надаються консультації з метою досягнення Цілей сталого розвитку в Україні.

Головні методичні нововведення включають: методи оцінки бідності, схваленої Кабінетом Міністрів України, методи оцінки регіонального людського розвитку, схваленої об'єднаною сесією Президії Національної Академії Наук України і Державного Комітету Статистики України, методи інтегральної оцінки безробіття; модель обов'язкової системи пенсійного страхування.

ГО УЦСР організація-учасник:

- Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (Робоча група 5: Соціально-трудова політика та соціальний діалог)

- Платформи "Рівні права та можливості"