Оголошення

Будемо вдячні за Ваші пропозиції, зауваження та коментарі щодо доповіді "ЦСР: Діти України", які можна надсилати за електронною адресою: ucsr2012@ukr.net

Основна і додаткова діяльність

Український центр соціальних реформ є громадською неприбутковою організацією. До складу колективу центру входять 20 науковців, які працюють разом з 1992 року і виконали 118 науково-дослідних проектів, в тому числі 52- на замовлення міжнародних організацій.

Метою створення Центру є концентрація зусиль науковців та експертів-практиків у сфері соціального захисту, передусім реформування системи пенсійного забезпечення та соціального страхування в цілому, інституту адресної соціальної допомоги, діючої системи пільг, оподаткування доходів громадян. Основою науково обґрунтованих рекомендацій, які надаються співробітниками Центру Адміністрації Президента, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Міністерству фінансів, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству у справах сім’ї та молоді, Держкомстату є комплексні систематичні дослідження рівня життя населення та проблеми бідності, демографічної ситуації, розвитку ринку праці, регіональних аспектів людського розвитку, а також аналіз державної соціальної політики, зокрема, системи соціального захисту, та пошук шляхів щодо її вдосконалення.

Незалежність і об'єктивність

УЦСР - незалежна від ідеологічної, політичної, релігійної і економічної точки зору організація. УЦСР не пов'язаний з будь-якою промисловою або фінансовою групою також як і з будь-якою державною структурою, що дозволяє його штату працювати з необхідною незалежністю і повною об'єктивністю.

УЦСР займається тільки тими завданнями, в яких має досвід і робить все можливе, щоб успішно, завершити роботу, згідно поставлених термінів і відповідно до хорошої технічної практики.

Наукові напрями

Діяльність УЦСР пов’язана з наступним:

Релевантна експертиза в реалізації вивчення і науковий досвід

Науковий доробок УЦСР включає комплексні довготривалі демографічні проекти, проекти щодо економічно активного населення, оцінка демо-економічного потенціалу України, дослідження трудової міграції, зокрема не-зареєстрованої, перше Українське дослідження бідності, розробку методичних підходів до соціальної стратифікації населення, дослідження нерівності і розподілів доходів, оцінка ефективності привілеїв і соціальних виплат, моделювання державної підтримки бідного населення з метою підвищення ефективності системи соціального страхування, комплексний аналіз самозайнятих в Україні.

Головні методичні нововведення включають: методи оцінки бідності, схваленої Кабінетом Міністрів України, методи оцінки регіонального людського розвитку, схваленої об'єднаною сесією Президії Національної Академії Наук України і Державного Комітету Статистики України, методи інтегральної оцінки безробіття; модель обов'язкової системи пенсійного страхування

Наша діяльність

  1. розвиток системи соціального страхування, реформування системи робочих привілеїв і оподаткування прибутків;
  2. проблема нерівності і розподіл доходів та дослідження рівня життя населення ;
  3. комплексні дослідження стандартів життя населення, демографічної ситуації, розвитку ринку праці, регіональні аспекти людського розвитку;
  4. розвиток комплексних демографічних прогнозів, прогнози кількості і структури економічно активного населення;
  5. дослідження в сфері інституту соціальної допомоги;
  6. комплексний аналіз самозайнятого населення;
  7. комплексний аналіз ВПО;
  8. моделювання основ соціального захисту населення;
  9. аналіз державної соціальної політики і розробка пропозицій щодо його удосконалення.

Наші клієнти

118 контрактів

Ми маємо 118 контракти, 52 з них виконано на замовлення Міжнародних організацій

Центр співробітничає з міжнародними науковими організаціями, зокрема UNDP, ILO, ETF, UNFPA, Світовий Банк, UNISEF, програми ТАСІС. Експерти працюють з редакціями з соціальних проблеми газет «Дзеркало тижня», «День», «Робота і платня» з агентством «Укрінформ»

Людський ресурс і підтримка

Ресурси, які гарантують швидке виконання і якісну роботу

Постійний штат УЦСР складається з соціальних економістів, експертів розвитку, інженерів, фахівців з фінансів, спеціалістів з людських ресурсів і головних менеджерів.

Менеджери УЦСР включають професійних фахівців з розвитку із значним досвідом, з продемонстрованим знанням фінансування механізмів в соціальних секторах.

Крім свого власного штату, УЦСР побудував стійкі робочі відносини з великою кількістю консультантів.

Підтримка людського ресурсу

Персонал УЦСР брав участь у підготовці чотирьох тематичних доповідей, які увійшли до щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України, у розробці Програми подолання бідності в Україні, Закону України про соціальні стандарти, в підготовці Національних доповідей з людського розвитку, зі становища сімей, жінок, дітей, молоді в Україні. Протягом 1992-2015, результати наукових досліджень були представлені більш як у 170 публікаціях і доповідались більш як на 100 наукових конференціях і семінарах.

Технічна підтримка

Технічні відділи забезпечують безперервну підтримку проектам і штату, а саме:

Матеріально-технічне забезпечення

Відділ матеріально-технічного забезпечення УЦСР забезпечує проектні команди всім рядом постачальницьких послуг, забезпечення усім необхідним, покупку і відвантаження будь-якого виду устаткування і запасних частин також як і митного очищення, згідно порядку дій та в повній згоді з фінансуючими організаціями.

Персонал відділу матеріально-технічного забезпечення УЦСР має досвід в роботі з проектами, фінансованими Світовим Банком. Вони знайомі з відповідними правилами і процедурами.

Матеріально-технічне забезпечення торкається переважно:

Прибуття експертів на місце: обробка робочих паперів, відвантаження особистого приладдя, домовленість щодо житла і транспортування, і ін.;

Закупівля і відвантаження устаткування, потрібного для проекту;

Організація репатріації персоналу у випадку виникнення проблем.

Адміністративна і фінансова підтримка

УЦСР забезпечує своїх експертів адміністративною та фінансовою підтримкою, переважно в наступних областях:

Написання договірних документів;

Фінансове управління контрактів (депозити, складання рахунків, збори, і т.п.);

Дякуючи його відомій фінансовій стабільності, УЦСР може, від початку проекту, гарантувати його команді постійну фінансову підтримку (житло та транспортування, аванси, щоденно для короткострокових місій). В результаті, УЦСР може, при необхідності, викликати своїх експертів і, не чекаючи отриманням договірного авансу. Це особливо важливо, при прагненні прискорити виконання деяких проектних дій.

Перевірка Якості

Якість це відповідальність всіх наших консультантів і штату. Клієнт - завершальний арбітр нашої службової якості. Запевняємо, що ми повністю розуміємо потреби клієнта, намагаємося виправдати всі очікування, затверджуємо план дій з Клієнтом і діємо відповідно нього.

Менеджер перевірки якості відповідальний за перевірку якості всіх документів, випущених УЦСР.Адреса: 01032, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 60, оф. 810, тел: 486 90 97
ucsr2012@ukr.net