Дослідження громадської думки щодо реагування правоохоронних органів на випадки домашнього насильства

ГО «Український центр соціальних реформ» за підтримки Фонду народонаселення ООН та на замовлення Міністерства внутрішніх справ України проводить опитування громадян, які зверталися до правоохоронних органів у зв’язку з насильством в сім’ї. Метою опитування є дослідження громадської думки щодо роботи Національної поліції, визначення проблем, з якими можуть стикатися громадяни при взаємодії з правоохоронцями, та оцінка потреб потерпілих від домашнього насильства.

Якщо впродовж 2017 року ви або ваші родичі мали контакти з представниками правоохоронних органів у зв’язку з насильством в сім’ї, запрошуємо вас долучитися до дослідження. Це опитування є повністю конфіденційним, оскільки запитання не передбачають збору інформації щодо ваших персональних даних, а всі відповіді використовуватимуться в узагальненому вигляді. За нашими оцінками, заповнення анкети триватиме не більше 15 хвилин. При заповненні форми, Вам потрібно зазначити інформацію у спеціально відведених для цього комірках або у запитаннях обвести кружечком коди відповідей, які найточніше відображають обставини події.

Запрошуємо вас долучитися до опитування за посиланням:    ОПИТУВАННЯ

Ваша думка дійсно важлива!


Український центр соціальних реформ є громадською неприбутковою організацією. До складу колективу Центру входять науковці, які працюють разом з 1992 року. З них один академік НАН України, п’ять докторів економічних наук та одинадцять кандидатів наук. Співробітники Центру виконали більше 100 науково-дослідних проектів, в тому числі понад 40 - на замовлення міжнародних організацій. Центр має значний досвід співпраці з провідними українськими та закордонними фахівцями, що необхідно для успішного виконання комплексних досліджень. 

Метою створення Центру є концентрація зусиль науковців та експертів-практиків у сфері соціального захисту, передусім реформування системи пенсійного забезпечення та соціального страхування в цілому, інституту адресної соціальної допомоги, діючої системи пільг, оподаткування доходів громадян. Основою науково обґрунтованих рекомендацій, які надаються співробітниками Центру - Адміністрації Президента, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики, Міністерству у справах сім'ї та молоді, Державної служби статистики, - є комплексні систематичні дослідження рівня життя населення та проблеми бідності, демографічної ситуації, розвитку ринку праці, регіональних аспектів людського розвитку, а також аналіз державної соціальної політики, зокрема, системи соціального захисту, та пошук шляхів щодо її вдосконалення.

В доробку колективу науковців - комплексні довгострокові демографічні прогнози, прогнози чисельності та складу економічно активного населення, вартісна оцінка демоекономічного потенціалу України, дослідження трудової міграції, включаючи незареєстровану, перше в Україні дослідження бідності, розробка методико-методологічних підходів щодо соціальної стратифікації населення, в тому числі до оцінки чисельності та складу середніх верств суспільства, дослідження проблеми нерівності та розподілу доходів, оцінка ефективності діючої системи пільг та соціальних допомог, моделювання варіантів державної підтримки нужденних верств населення з метою підвищення ефективності функціонування системи соціального захисту, комплексний аналіз самозайнятості в Україні. Серед основних методичних розробок слід назвати: методику вимірювання бідності, затверджену Кабінетом Міністрів України, методику вимірювання регіонального людського розвитку, затверджену спільним засіданням Президії НАН України та Державної служби статистики України, методику визначення інтегральних масштабів безробіття; модель системи обов'язкового пенсійного страхування.

На основі рекомендацій наукового колективу Центру в Україні було:

Члени трудового колективу брали участь у підготовці чотирьох тематичних доповідей, які увійшли до щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України, у розробці Програми подолання бідності в Україні, Закону України про соціальні стандарти, в підготовці Національних доповідей з людського розвитку, зі становища сімей, жінок, дітей, молоді в Україні. Протягом 1992-2003 рр. результати наукових досліджень висвітлені більш як у 100 публікаціях, доповідалися більш як на 70 наукових конференціях та семінарах.Адреса: 01032, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 60, оф. 810, тел: 486 90 97
ucsr2012@ukr.net