Керівник центру - академік НАНУ, доктор економічних наук, професор Е.М.Лібанова - один з провідних фахівців з проблем соціально-демографічного розвитку в Україні.

Лібанова Елла Марленівна

Е.М. Лібанова — відомий економіст і демограф.
У 1971 р. закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко.
Трудову і наукову діяльність розпочала у Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченко (07.1971 — 07.1977 рр.). Шлях від посади старшого інженера до завідувача відділом пройшла у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України (08.1977 до 10.2000 рр.).
З 10.2000 до 01.2005 рр. працювала науковим консультантом Президента України.
У 2002 році була создана громадська організація "Український центр соціальних реформ", директором якої й була обрана Е.М.Лібанова.
Від 16.03.2007 р. Елла Марленівна як вчений високої кваліфікації та досвідчений організатор новаторських наукових досліджень обіймає посаду директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.
Кандидатську дисертацію Е.М. Лібанова захистила в 1977, докторську — в 1993 р.
Звання професора за фахом "демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" їй присуджено у 2000 році.
У 2002 році було створено Громадську організацію "Український центр соціальних реформ", керівництво над якою було покладено на Е.М. Лібанову. В цьому ж 2002 році Указом Президента України Е.М. Лібановій присуджено звання Заслуженого економіста України, а також її обрано член-кореспондентом НАН України за спеціальністю "економіка праці".
У квітні 2009 року Е.М. Лібанову обрано академіком НАН України за спеціальністю "соціоекономіка" та затверджено на посаді академіка-секретаря Відділення економіки НАН України.
З ім’ям Е.М. Лібанової пов’язано становлення в Україні важливого наукового напрямку —дослідження людського розвитку, насамперед, соціально-демографічних його аспектів.
Вона була керівником робочих груп з підготовки тематичних доповідей "Проблема бідності в контексті політики соціально-економічних перетворень та стратегії реформ", "Становлення середнього класу в Україні", "Демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи", "Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми і перспективи вирішення ", Послань Президента України до Верховної Ради України у 2000, 2001, 2002 і 2003 роках, співавтором Послання 2005 року, одним з керівників і співавтором серії Національних доповідей з проблем демографії, соціальної політики, ринку праці, гендерних відносин. Зокрема, вона є незмінним співавтором доповідей про людський розвиток в Україні, які готуються під егідою ООН.
Під керівництвом і за безпосередньої участі академіка НАН України Е.М. Лібанової створено оригінальну методику вимірювання людського розвитку на рівні областей, що одержала статус офіційної та використовується Державною службою статистики України для щорічних розрахунків.
Академік НАН України Е.М. Лібанова була керівником робочої групи і співавтором Концепції та Стратегії демографічного розвитку України до 2015 року. Значна частина авторського доробку Е.М. Лібанової пов’язана з формулюванням концепції проведення пенсійної реформи в Україні: під її орудою та за безпосередньої участі створено оригінальну модель пенсійної системи України, яку підтримали і схвалили різні спеціалізовані на проблемах пенсійного моделювання міжнародні структури.
Ще під час роботи у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України Елла Марленівна ініціювала дослідження проблем бідності. Сьогодні під її керівництвом продовжується виконання офіційної оцінки масштабів, рівня та глибини бідності в Україні, готуються відповідні щоквартальні аналітичні матеріали для Уряду. Низку опублікованих робіт Е.М. Лібанової присвячено проблемам бідності, а результати досліджень щодо ринку праці опубліковані не лише в Україні, а й під егідою Міжнародної організації праці (МОП) та Міжнародної організації міграції.
Академік Е.М. Лібанова, член Міжнародного союзу демографів, систематично бере участь в авторитетних міжнародних семінарах та конференціях. Вільно володіючи англійською мовою, вона очолювала офіційні делегації України на 35 та 36 сесіях Комісії ООН з соціального розвитку (Нью-Йорк, 1997 і 1998 рр. відповідно) та Міжнародної конференції на рівні міністрів з проблем старіння під егідою Європейської Економічної комісії ООН (Ліон, 2007), була радником Делегації України на Європейському форумі з проблем становища жінок (Відень, 1994) і Всесвітньому форумі з соціальних проблем "Женева—2000" (Женева, 2000), на щорічних сесіях Комісії ООН з народонаселення і розвитку (Нью-Йорк, 2007, 2008). Брала участь у низці конференцій та семінарів в якості експерта ООН з проблем людського розвитку (Нью-Йорк, 1995), сталого розвитку (Нью-Йорк, 1996; Гент, 1996; Будапешт, 1999), старіння населення (Мальта, 1997); була координатором ЮНІСЕФ з питань соціальної політики країн з перехідною економікою (Флоренція, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), експертом Світового банку з проблем бідності населення в країнах з перехідною економікою (Будапешт, 2000), експертом МОП з проблем гнучкості і захищеності ринку праці (Будапешт, 2006; Женева 2007; Женева, 2008), експертом Єврокомісії з проблем соціально-економічного розвитку (Брюссель, 2008).
Понад 200 наукових праць Е.М. Лібанової опубліковано у вітчизняних і міжнародних виданнях, з них більше 30 — у спеціалізованих виданнях ООН, Світового банку, ЮНІСЕФ, МОП та інших впливових міжнародних організацій.
Вона підготувала й опублікувала серію навчальних посібників з економіки ринку праці та соціальної політики, зокрема — перший в Україні підручник зі статистики ринку праці.
Е.М. Лібанова провадить активну науково-експертну роботу як член Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки та заступник голови відповідної секції, Координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи, Комітету при Президентові України з економічних реформ, Координаційної ради з питань підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Академіка Е.М. Лібанову нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), Орденом княгині Ольги III ступеня (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2004).Адреса: 01032, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 60, оф. 810, тел: 486 90 97
ucsr2012@ukr.net