photoНаразі перед Україною постають нові виклики, пов’язані з локалізацією Цілей сталого розвитку (ЦСР) та визначенням національних пріоритетів та завдань розвитку до 2030 року за тематичними напрямами. ГО "УЦСР" розпочала реалізацію проекту «Посилення спроможності моніторингу ЦСР в Україні» у співпраці з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні. В рамках проекту планується розроблення Національної доповіді «Діти та молодь України в контексті ЦСР». У ході підготовки доповіді визначатимуться додаткові завдання розвитку дітей та молоді з відповідними показниками для їх подальшого моніторингу. Ці завдання мають бути спрямовані на забезпечення прав дитини за ключовими напрямами: Право на визнання, повагу та справедливе ставлення; Право бути почутими; Право на охорону здоров’я, освіту та соціальний захист; Право на безпеку; Право на дитинство. Передбачається, що ці завдання мають бути орієнтованими на конкретні дії, враховувати національні реалії та можливості та прагнути до посилення спроможності для захисту прав дитини відповідно до Конвенції ООН про права дитини.
Національна доповіді «Діти та молодь України в контексті ЦСР» слугуватиме орієнтиром для стратегічного планування та моніторингу програм у сфері розвитку дітей та молоді, прискорення процесів досягнення ЦСР та удосконалення статистичної бази за відповідними напрямами.
Для обговорення вищезгаданих питань 5 грудня 2018 р. відбувся круглий стіл «Підготовка Національної доповіді «Діти та молодь України в контексті Цілей сталого розвитку»: визначення завдань та показників» за участі основних урядових та неурядових партнерів, міжнародних організацій, провідних експертів за відповідними тематичними напрямами (порядок денний заходу додається).
Зі словами привітання та вступним словом виступила директор ГО "Український центр соціальних реформ", академік НАН України Елла Лібанова.
З презентаціями виступили:


У ході модерованої дискусії щодо контекстуалізації завдань розвитку молоді та дітей Україні, було заслухано зауваження та пропозиції представників Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Громадської спілки "Українська мережа за права дитини", ВБО "Український фонд "Благополуччя дітей", МБО Партнерство "Кожній дитині", Державного інституту сімейної та молодіжної політики.
Результати експертного обговорення були узагальнені модератором Курило Іриною, та підведені підсумки робочого круглого столу Наталією Сітніковою (презентація).


photoНа виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої Постановою КМУ №237 від 11 квітня 2018 року, з метою удосконалення нормативно-правової бази, механізму проведення ґендерно-правової експертизи та впровадження статистичних показників у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків заплановано розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками.
З метою виконання завдань з покращення практик збору, опрацювання та аналізу даних, Громадська організація «Український центр соціальних реформ» тісно співпрацюють з проектом ООН Жінки «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру та безпеки», в рамках якого було проведено два круглих стола «Зміцнення ґендерно-чутливої статистики для досягнення зобов'язань щодо ґендерної рівності: досвід та можливості для України» 9 та 20 листопада 2018 р. за участі основних урядових та неурядових партнерів, науково-дослідних установ, громадських організацій, міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін.
Метою заходу було обговорення ключових потреб та можливостей за результатами ґендерного аналізу статистичних та адміністративних даних, представлення найкращих міжнародних практик та визначення пріоритетних напрямів удосконалення збору, обробки та аналізу ґендерних даних.
За результатами плідної роботи експертів на обох заходах було надано пропозиції та виявлені основні засади щодо покращення збору та моніторингу гендерної статистики. Основними пропозиціями були: створення робочих груп для обговорення та розробки статистичних реєстрів, більш тісна взаємодія між міністерствами та Державною службою статистики України, створення порталу гендерної статистики, удосконалення сайту Держстату, покращення доступності даних гендерної статистики на всіх рівнях. З презентаціями доповідачей Ви можете ознайомитися за посиланням: Презентації.


photo28 листопада 2017 року відбулася презентація результатів дослідження «Національне обстеження дитячої праці в Україні 2014–2015 рр.», проведеного ГО «Український центр соціальних реформ» та Державною службою статистики України за сприяння Міжнародної програми з питань ліквідації дитячої праці (IPEC) Міжнародної організації праці (МОП).
Мета обстеження – розширення бази знань та удосконалення даних про дитячу працю в Україні як складової національної стратегії викорінення дитячої праці. Методологія дослідження базується на Резолюції 18-ї Міжнародної конференції статистиків праці «Про статистику дитячої праці» (2008 р.). Статистичною базою обстеження є результати другого модульного обстеження дитячої праці в Україні, проведеного Державною службою статистики України у жовтні-грудні 2014 р. додатково до програми постійного обстеження робочої сили. В межах Національного обстеження дитячої праці в Україні, Центром «Соціальний моніторинг» у лютому 2015 р. в 13 регіонах країни було проведено соціологічне дослідження дітей віком 5–17 років, які працюють на вулиці.
Обстеження дитячої праці здійснено за координації та під наглядом директора Проекту МОП «Глобальна програма дій у сфері дитячої праці» Б. Райчаудґурі, старшого міжнародного консультанта МОП І. Чернишева та національного координатора МОП в Україні С. Савчука.
Відкрив засідання О.Цимбал – завідувач сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості  населення, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Зі вступним словом виступили: Сергій Савчук, національний координатор МОП в Україні та Гаспар  Бергман, тимчасово виконуючий обов’язки Голови  секції з питань захисту прав дитини.
Містер Біджой Райчаудґурі, проект МОП «Глобальна програма дій у сфері дитячої праці» виступив з доповіддю про Глобальні результати Міжнародної програми з питань ліквідації дитячої праці (IPEC).
Основні результати Національного обстеження дитячої праці в Україні 2014–2015 рр. було презентовано керівником проекту, д.е.н., професором, академіком НАН України, Директором Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України – Еллою Лібановою.
Участь в заході прийняли представники Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту, Міносвіти, Державної служби зайнятості, соціальних партнерів, Системи ООН в Україні, експерти МОП, Державної служби статистики України, науковці, ЗМІ.


photo 9 листопада 2017 року у приміщенні Інституту демографії та соціальних досліджень ім.М.В. Птухи нану відбулася презентація на тему: 

"Модель прогнозування потреб у професійних навичках та кваліфікаціях – нові результати оновленої моделі."

В рамках заходу булопредставлено оновлену модель прогнозування потреб у професійних навичках та кваліфікаціях, що спирається на досвід та уроки попереднього проекту, реалізованого у 2014 - 2015 рр. за підтримки Європейського Фонду Освіти (ЄФО) та завдяки співпраці з відповідними міністерствами, державною службою статистики,  організаціями роботодавців та експертами. Методологічні та теоретичні засади моделі відповідають стандартам Європейського Союзу.
Водночас Україна брала активну участь у діяльності робочої групи експертів та представників державних установ у шести тематичних семінарах з питань прогнозування та оцінки рівня задоволеності попиту на професійні навички, які проводились в рамках Робочої програми на 2014 – 2017 рр. тематичної платформи № 2 Східного партнерства (частина Ринок праці – Задоволеність попиту на професійні навички). Семінари проведено в Туріні, Хельсінкі, Парижі, Маастрихті, Празі та Ризі. Вони сприяли збагаченню знань щодо нових підходів, методології, інструментів та інституційних механізмів, що використовуються країнами-членами ЄС для аналізу ринку праці та динаміки попиту на  професійні навички, а також для використання таких результатів у плануванні політики та впровадженні заходів щодо покращення розвитку та задоволеності попиту на професійні навички. До робочої групи мережі “Make it Match” Східного партнерства з української сторони входили представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, а також Державної служби зайнятості України, Державної служби статистики України, науково-дослідних інститутів та організацій роботодавців. ЄФО координував та сприяв проведенню тематичних семінарів з ініціативи Європейської комісії, та створив онлайн-платформу для діалогу та обміну знаннями у експертній мережі.
Учасникам надавалася можливість співпрацювати з командою експертів, які розробили, удосконалили та протестували модель, а також здійснили нові прогнозні розрахунки у 2017 році, та отримати рекомендації щодо раціонального використання цього ефективного інструменту в Україні.


New report identifies 7 major risks for business development in Ukraine 19 September 2017
(ILO-Budapest)

Representatives of businesses, trade unions, ministries and the International Labour Organisation (ILO) discussed the preliminary results of the National Report of Enabling Environments for Sustainable Enterprises (EESE)  . The meeting took place on 14 September, 2017 in Kyiv, Ukraine hosted by the Federation of Ukrainian Employers.

In 2016-17, the Ukrainian Centre for Social Reforms, in cooperation with the Federation of Employers and with the support of ILO, conducted a comprehensive study on the obstacles to an enabling environment for sustainable enterprises in the country. The study included comprehensive desk research, focus groups and involved 2,000 business executives through in-depth interviews, who identified 7 major risks that hinder business growth, and made specific recommendations how to overcome them.

Dragan Radic, Senior Specialist on Employers’ Activities of the ILO explained that the EESE study and Strategic Policy Framework that will follow will make a powerful evidence-based advocacy agenda for the Federation of Employers in their efforts to improve the business environment. Ruslan Illychev, Director of the Federation of Employers added that not only the recommendations, but the study itself is important, being an additional tool to put pressure on authorities responsible for creating an enabling business environment.

The draft EESE report identified the following risk factors:

#1 The risk of instability. The majority of interviewed entrepreneurs believe that business relations with government representatives often take illegal and coercive forms; 63.8% of respondents admitted they paid bribes.

#2 Ineffective management in the country. Almost 46.7% of surveyed employers noted that authorities do not make any effort to stimulate entrepreneurship at all, and 41.8% rated this activity more negatively.

#3 Macroeconomic instability. According to the EESE survey, the greatest obstacles to business development are high taxes (according to 47.5% of respondents) and frequent changes in laws and business regulations (30.3%).

#4 Insufficient coherence and consistency of legislative and regulatory reforms. Nearly 53% of surveyed employers indicated that tax legislation was ambiguous, while 73% of respondents considered the tax burden to be a serious barrier to business.

#5 Weak control over compliance with the law and the provision of property rights. According to 60.6% of the respondents, the protection of property rights in Ukraine is ineffective.

#6 High corruption risks and ineffective competition. Almost half of the polled entrepreneurs confirmed that the competition stimulates innovations. However, this process is complicated by inefficient innovation policy, low innovation activity of enterprises and the relatively long process of obtaining results from the introduction of innovations.

#7 Undeveloped entrepreneurial culture. According to the results of the EESE survey, only 39.2% of entrepreneurs consider the state support policy of businesses is considered adequate and appropriate to the requirements of time.

Regions and countries covered: Europe, Ukraine


photo photo З метою координації роботи, об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, соціальних служб, центрів зайнятості у Полтавській області та Консорціуму у складі ISS GROUP s.r.o., ГО «Український центр соціальних реформ», ПАТ «Статінформконсалтинг», ТОВ «Агенство стратегічних рішень «Голуб і Шинкаренко» щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб" від 2 грудня 2015 р. № 1154 зі змінами відповідно до постанови КМУ від 16.11.2016 р. № 816 (далі – Постанова КМУ № 1154) 13 грудня 2016 року відбулась зустріч у м. Полтава.
Відкриваючи зустріч, заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло зазначив, що Постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року №1154 «Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» затверджено Порядок реалізації пілотного проекту із залученням до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. Дана Урядова постанова передбачає впровадження в Полтавській області пілотного проекту із залучення до роботи найбільш соціально вразливих категорій населення у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».photo
«Сьогоднішня наша зустріч обумовлена розглядом проекту Меморандуму, метою якого є налагодження тісної співпраці та проведення консультацій на рівні Полтавської облдержадміністрації та Консорціуму у напряму реалізації пілотного проекту, обговорення шляхів та узгодження плану спільних дій», – зазначив заступник голови облдержадміністрації. Проект є дієвим реальним механізмом для переходу малозабезпечених сімей від одержання соціальних виплат до працевлаштування, створення нових робочих місць, повернення на ринок праці довготривалих безробітних, розвитку позитивних тенденцій на регіональному та локальних ринках праці.
Директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва, у своєму ґрунтовному виступі окреслила, проблемні питання виконання Постанови Кабінету Міністрів, зазначивши, що «Полтавська обласна служба зайнятості готова стати рушієм змін та новацій по впровадженню Постанови», детально зупинилась на важелях, які допоможуть «дієво та результативно забезпечити виконання Постанови на Полтавщині».
Як зазначила, експерт ГО «Український центр соціальних реформ» Олена Макарова, «головною метою проекту є виведення малозабезпечених верств населення з бідності». «Учасники проекту можуть бути задіяні на громадських роботах, це може бути допомога з працевлаштування, і така родзинка нашого проекту – це надання фінансової допомоги для започаткування власної справи. Але для відбору учасників, яким буде надана фінансова допомога, має бути розроблений соціальний інструментарій, і нами будуть запропоновані відповідні шляхи реалізації». Для втілення проекту в життя Полтавська облдержадміністрація та представники Консорціуму парафували Меморандум про співпрацю.


photo photo photo

Конференція
із обговорення результатів дослідження МОП
«Перехід на ринок праці молоді України»

9 листопода 2016 року відбулася презентація результатів проекту «School-to-Work Transition Survey» в Україні.
Реалізація обстеження "Перехід молоді від навчання до стабільної роботи" у 2015 році в Україні стало можливим завдяки спільному фінансуванню з боку "Work4Youth" Міжнародної організації праці та The MasterCard Foundation. Обстеження в Україні було проведено Українським центром соціальних реформ (UCSR), Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, а також Центром Соціального моніторингу. До складу виконавців на чолі з Еллою Лібановою увійшли Олександр Цимбал, Ольга Балакірєва, Тетяна Бондарь, Олег Ярош, Ганна Терещенко, Лариса Лісогор та Ірина Марченко. Сара Елдер, координатор Групи Work4Youth МОП.
Результатом роботи, яка була презентована на заході була доповідь, в якій представлено основні результати другого раунду дослідження «Перехід від навчання до ринку праці (SWTS)». Ця доповідь складається із семи розділів. Розділ 2 характеризує ситуацію на ринку праці в Україні у 2012–2014 рр. і описує вплив загальних змін, які відбулись в Україні 2014 року, на умови розвитку українського ринку праці з акцентом на молодіжному контингенті. Розділ 3 розкриває основні риси методології SWTS. У розділах 4–6 викладено основні результати дослідження, зокрема відомості про загальні характеристики обстеженої молоді та відповідних домогосподарств, характеристики зайнятості молодих чоловіків та жінок, безробітної молоді та економічно неактивної молоді, а також її шлях на ринок праці. У завершальному розділі 7 наведено результати аналізу чинної національної політики молодіжної зайнятості та провідних структур її регулювання, а також сформульовано основні рекомендації з питань політики зайнятості молоді в умовах економічної кризи і національних реформ, орієнтованих на реалізацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Таким чином, для презентації та обговорення результатів дослідження були винесені наступні питання:
1. Освітні, професійні та ціннісні настанови української молоді;
2. Особливості молодіжної зайнятості на ринку праці України;
3. Освітні настанови української молоді;
4. Ризики та можливості переходу української молоді від навчання до ринку праці;
5. Обговорення результатів та рекомендації для молодіжної політики на ринку праці.
Основними ж доповідачами були:
Елла Лібанова, директор Українського центру соціальних реформ, академік НАН України, керівник проекту в Україні з презентацією Від навчання до ринку праці: результати міжнародного дослідження «School-to-work transition surveys»
Сара Елдер, Програма МОП з молодіжної зайнятості з доповіддю «Labour market transitions of young women and men in Eastern Europe and Central Asia: Highlights of SWTS 2012-15».
Ніл Вокер, Резидент координатор Системи ООН в Україні
Маурісіо Дірксенкс, старший спеціаліст з питань занятості, Субрегіональне бюро МОП, Будапешт
Олександр Цимбал, експерт Українського центру соціальних реформ з доповіддю «Ризики траєкторій переходу від навчання до стабільної роботи для молоді України»

 

Прес-реліз (завантажити)
Звіт по результатах проекту
Презентації (завантажити)

http://vesti-ukr.com/strana/209632-vypucknitsy-ukrainckikh-vuzov-ishchut-pervuju-rabotu-po-polhoda-i-bolshe-iccledovanie
http://wz.lviv.ua/news/186732-riven-bezrobittia-molodi-v-ukraini-vdvichi-nyzhchyi-nizh-u-skhidnii-yevropi
http://svoeradio.com/news/c-1/akademiya_nauk_na_poshuk_pershoyi_roboti_ukrayinski_vipuskniki_vitrachayut_5_misyaciv
http://hronika.info/obwestvo/184282-vypusknicam-ukrainskih-vuzov-prihoditsya-po-polgoda-iskat-rabotu.html
http://www.udinform.com/index.php?option=com_content&task=view&id=483877&Itemid=31
http://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/vypusknikam-vuzov-tiajelo-naiti-rabotu-447163
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2117415-riven-bezrobitta-molodi-v-ukraini-vdvici-nizcij-niz-u-shidnij-evropi-doslidzenna.html
http://studway.com.ua/bezrobitna-molod/
http://podrobnosti.mk.ua/2016/11/10/vypusknicy-ukrainskih-vuzov-ischut-pervuyu-rabotu-po-polgoda-i-bol-she---issledovanie.html
http://radio.vesti-ukr.com/news/34831-na-poiski-novoj-raboty-vypuskniki-tratyat-5-mesyacev.html
http://dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=415406&cat_id=4713800


Libanova Libanova 24 травня 2016 року в рамках виконання проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується Міністерством соціальної політики України за участю ГО «Український центр соціальних реформ» (договір від 11.11.2015 р. № CQS-C4 щодо надання консультаційних послуг «Проведення дослідження стосовно оцінки ефективності трансформації програми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям») відбувся круглий стіл на тему «Удосконалення механізмів надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».
У заході взяли участь представники Міністерства соціальної політики України, департаментів соціальної політики обласних державних адміністрацій, управлінь соціального захисту населення міських рад, громадських та наукових організацій. Привітальним словом засідання відкрили Е.М.Лібанова, академік НАН України, директор ГО «Український центр соціальних реформ», В.В.Музиченко, директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України, М.В.Лазебна, керівник проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».
Учасникам круглого столу презентовано основні результати дослідження ГО «Український центр соціальних реформ» щодо ефективності різних моделей трансформації програми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, наслідків змін у програмі та її впливу на показник адресності:
– «Проблеми адресності соціальних програм та підходи до її оцінювання»: Е.М.Лібанова, ключовий експерт з оцінки результативності реформування соціальних програм (презентація);
– «Інформаційне забезпечення та методологія побудови комплексного індикатора адресності програми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»: В.Г.Саріогло, ключовий експерт з методології побудови масивів статистичних даних (презентація);
Cherenko Sarioglo – «Моделювання варіантів змін у програмі надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям для підвищення адресності»: Л.М.Черенько, ключовий експерт з моделювання змін у програмах соціальної допомоги (презентація);
– «Зміни у законодавстві та їх очікуваний вплив на адресність програми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»: О.В.Макарова, ключовий експерт з розробки методології оцінювання адресності соціальних програм (презентація).
Також учасниками круглого столу було обговорено подальші шляхи удосконалення програми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям: інструменти та механізми підвищення адресності програми; доцільність змін у нормативно-правовому забезпеченні програми; удосконалення порядку надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; підвищення ефективності адміністрування програми (ефективність перевірок майнового стану сімей, організація роботи по комісійних справах, налагодження потоків інформаційного забезпечення тощо); ключові проблеми функціонування програми на місцевому рівні; проблеми якості (доступності, надійності, своєчасності) даних щодо отримувачів та потенційних учасників програми; питання організації моніторингу адресності програми.
За результатами обговорення узагальнені пропозиції та рекомендації щодо удосконалення механізмів надання державної соціального допомоги малозабезпеченим сім’ям, у тому числі з метою підвищення її адресності для вразливих верств населення.


Проект он-лайн сервісу «Особисте соціальне досьє»

Метою проекту  он-лайн сервісу «Особисте соціальне досьє» (далі – ОСД) є розробка та впровадження інформаційної системи для уніфікованого персоніфікованого електронного обліку сімей та осіб отримувачів соціальних послуг (далі – ІСОСД), експертно-аналітичне та методичне супроводження створення відповідного веб-порталу. На даному етапі в пілотному режимі розглядаються послуги соціального супроводу дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах та консультаційні послуги.
Он-лайн сервіс (веб-портал) «Особисте соціальне досьє» забезпечить зручний доступ працівників органів соціального захисту населення, інспекторів та користувачів до даних інформаційної системи для уніфікованого персоніфікованого електронного обліку сімей та осіб отримувачів соціальних послуг.
Докладніше


14-15 грудня 2015 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося виїзне засідання  відділення економіки Національної академії наук України, в рамках якого проведено круглий стіл на тему «Сучасні проблеми управління економікою: трансформація механізмів фінансування соціальної сфери та освіти». Як відзначила академік НАНУ, академік-секретар Відділення економіки, доктор економічних наук, професор, директор НДІ «Демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи» Лібанова Елла Марленівна подібне засідання проведено вперше на базі університету.
На круглому столі обговорювались:  завдання відділення економіки НАН України щодо вирішення проблем управління економікою держави; розробка механізму фінансування соціальних послуг для вразливих верств населення (дітей), стан і шляхи розвитку економіки України; структуризація економіки і суспільства в Україні в контексті досягнень інституціональної економіки; ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» як зразок сучасних технологій освіти, засоби реалізації SMART - університету; досвід НДІ «Проблем ринку та еколого-економічних досліджень» (м. Одеса) у розробці сучасних проблем управління економікою; забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу високотехнологічних систем управління економікою та ін.

Прес-реліз
http://puet.edu.ua/uk/news/vyyizne-zasidannya-nan-ukrayiny-v-puet
http://misto-tv.poltava.ua/news/novini/providni-ekonomisti-teoretiki-ukrayini-zibralisya-u-poltavi.html


23 грудня 2014 року відбулась презентація результатів Обстеження домогосподарств щодо доступності субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні. Обстеження було проведено Українським центром соціальних реформ за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.
Метою цього обстеження було визначення причин, через які домогосподарства, які мають відповідне право, не звертаються за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг, та розробка рекомендацій щодо вдосконалення цільового застосування системи субсидій та підвищення доступності субсидій для домогосподарств з низьким рівнем доходу.
Зі вступним словом виступили Олена Іванова - менеджер проекту «Підтримка реформи соціального сектору в Україні» Програми розвитку ООН, Олена Макарова – д.е.н., заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, Дмитро Дмитрук – к.с.н., директор центру «Соціальний моніторинг».
Вони зазначили важливість дослідження причин незвернення бідних громадян за допомогою для того, аби розробити заходи щодо вдосконалення політики надання субсидій, впровадження адресності та поліпшення інформування населення щодо даної можливості.
Також за були представлені презентації:
Результати попередніх досліджень з питань доступності житлових субсидій (на базі використання наявної статистичної інформації) - Черенько Л.М., к.е.н., спеціаліст з субсидій на оплату комунальних послуг.
Методологія проведення соціологічного опитування - Дмитрук Д.А., к.с.н., спеціаліст із проведення соціологічного опитування.
Основні результати обстеження домогосподарств та рекомендації щодо підвищення доступності субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні - Макарова О.В., д.е.н., спеціаліст з проведення соціологічних досліджень.

Резюме Обстеження домогосподарств щодо доступності субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні.


25 липня 2013 року Український центр соціальних реформ спільно із Державною службою статистики України та Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України провів засідання круглого столу, на якому були представлені результати Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (МІКС4), здійсненого в Україні наприкінці 2012 року.
У 2012-2013 рр. МІКС було проведено в Україні втретє. Два попередніх обстеження 2000 та 2005-2006 рр., що були спільно проведені ЮНІСЕФ та Державним комітетом статистики України, були високо оцінені в експертному середовищі і використовувалися Україною для моніторингу внутрішніх соціально-демографічних процесів та підготовки міжнародних звітів. У 2012-2013 роках четвертий раунд МІКС проводився ЮНІСЕФ у співпраці з Державною службою статистики України за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).
Обстеження МІКС-2012 дало можливість отримати достовірні дані щодо показників харчування, здоров’я дітей, доступу до чистої питної води та санітарних умов, дитячої смертності, репродуктивного здоров’я, розвитку дитини, освіти, захисту прав дитини, ВІЛ/СНІДу, сексуальної поведінки та інших індикаторів становища дітей та жінок. Ці данні будуть використані Урядом України для моніторингу становища дітей, жінок та домогосподарств у цілому, у тому числі і для підготовки національних звітів щодо виконання зобов’язань та оцінки прогресу в досягненні Цілей розвитку тисячоліття, цілей Декларації «Світ, сприятливий для дітей» та інших міжнародних зобов’язань.
Прес-реліз круглого столу з представлення результатів Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (МІКС4), 2012 р.
У заході взяли участь Р. Люхман – заступник голови представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Н.С. Власенко – заступник голови Державної служби статистики України, Е.М. Лібанова – директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Ю.О. Павленко – уповноважений Президента України з прав дитини, О.В. Саєнко – радник Міністра соціальної політики України, представники центральних органів виконавчої влади, провідні науковці, представники міжнародних організацій та засобів масової інформації.
На засіданні круглого столу були презентовані доповіді спеціаліста з моніторингу та оцінкиДитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні М. Мацепи – «Методологія обстеження», завідувача відділом соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, д.е.н. В.Г. Саріогло – «Дизайн та реалізація вибірки», директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академіка НАН України Е.М. Лібанової – «Основні результати обстеження», завідувача відділом досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, д.е.н. І.О. Курило – «Народжуваність, дітність та репродуктивне здоров'я», провідного наукового співробітника відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, д.е.н. Н.М. Левчук – «Рівень та структура контрацепції в Україні», директора департаменту статистики послуг Державної служби статистики в Україні І.В. Калачової – «ВІЛ/СНІД».
За підсумками доповідей відбулося обговорення та обмін думками стосовно результатів Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств – 2012 р.Адреса: 01032, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 60, оф. 810, тел: 486 90 97
ucsr2012@ukr.net