ПРОЕКТИ, РЕАЛІЗОВАНІ ДОСЛІДНИКАМИ ЦЕНТРУ ВПРОДОВЖ 2002-2018 р.р.

  Назва проекту Отримані результати Замовник
2018
1. Дослідження москулінності: ставлення чоловіків до гендерно-зумовленого насильства та гендерних стереотипів.

Мета дослідження – проаналізувати процес соціалізації сучасних чоловіків, дослідивши особливості їх поведінкових моделей, ставлень та культурних практик, що пов’язані з впливом ґендерних норм і стереотипів.

Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення (UNFPA)
2. Визначення результативності програми «теплих кредитів» за підсумками її впровадження у 2015–2017 рр., а також її впливу на ситуацію з поширенням заходів з енергоефективності в ОСББ і домогосподарствах України

На основі інформаційної бази, наданої ДАЕЕУ, проведено комплексну оцінку результативності програми «теплі кредити», оцінено її вплив на соціально-економічне становище населення в країні.Здійснено моделювання результативності Програми за умов, що вона реалізується на постійній основі з достатнім рівнем фінансування. При моделюванні використано результати вибіркових обстежень, проведених у попередні роки. Підготовлено пропозиції змін до програми «теплих кредитів».

Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні
3. Консультаційні послуги у сфері розробок (Послуги з удосконалення технології обробки результатів вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності (Обстеження ЕАН).

Результати реалізації послуг наступні:

 • опис алгоритму вводу та контролю первинних даних обстеження (з урахуванням змін у інструментарії обстеження та впровадження нової територіальної вибірки на 2019–2023 рр.).
 • опис синтаксисів для гармонізації баз даних за формами №1–ОРС та №2–ОРС й отримання результатів у стандартному пакеті SPSS.
 • звіт з описом усіх процедур та СD - диск із створеними синтаксисами щодо усіх етапів обробки результатів обстеження.

Державна служба статистики України
4. Надання підтримки Державній службі статистики України з метою розбудови спроможності щодо збору та обробки ґендерної статистики

Надання технічної і консультаційної допомоги та підтримки Державній службі статистики України для забезпечення інституційного зміцнення та комплексного врахування гендерної проблематики для досягнення гендерних зобов'язань у галузі статистики. Надання підтримки та проведення підготовки / тренінгів персоналу Державної служби статистики для забезпечення інституціоналізації стабільних та комплексних підходів до збору, аналізу та звітності даних з розбивкою за статтю та гендерної статистики.

ООН Жінки в Україні
5. Підвищення потенціалу для моніторингу «Цілей Сталого Розвитку: Україна» (пов’язані з дітьми ЦСР

Визначення базових показників моніторингу показників, пов'язаних із дітьми ЦСР, та посилення спроможності національних партнерів здійснювати моніторинг ЦСР:
Підготовка Національної доповіді «Україна. ЦСР і діти», що проводиться відкрито і всебічно;
Надання методичних рекомендацій щодо системи моніторингу ЦСР в Україні;
Підготовка аналітичної записка «Дані щодо моніторингу прав дитини в Україні»;
Надання Профілю оцінки даних та записки «Діти в Україні в умовах статистики»" (аналіз за статтю / діти / молодь);
Надання рекомендацій щодо прогнозу консенсусу з баченням молоді.

ЮНІСЕФ Україна
6. Проведення обстеження населення щодо забезпечення одноразовою натуральною допомогою «Пакунок маляти»

ЮНІСЕФ співпрацюватиме з Урядом України (Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я), науковими колами та партнерами з громадянського суспільства, спрямованими на підвищення ефективності проекту уряду " Пакунок маляти ".

Програма буде реалізована у двох напрямках:
- Збільшити спроможність урядового контролю через ініціативу «Пакунок маляти»;
- Забезпечення якісної та своєчасної інформації про вплив ініціативи «Пакунок маляти» на сім'ї шляхом оцінки її змісту та складу, якості наданих матеріалів та знань та поведінки батьків на користь батьківського піклування та догляду за новонародженими Основними результатами реалізації програми є:

 1. розроблення та перевірка методології моніторингу « Пакунок маляти»;
 2. опитування у 150 пологових будинках;
 3. опитування 3000 домогосподарств з новонародженими дітьми, опитування віч на віч;
 4. опитування 2500 домашніх господарств з новонародженими дітьми, опитування за допомогою телефонних інтерв'ю;
 5. проведення 7 фокус-групових досліджень;
 6. розробка 2 аналітичних звітів.

ЮНІСЕФ Україна
2017
1. Дослідження економічної вартості гендерно зумовленого насильства для українського суспільства.

Проведено спеціальне опитування 703 GBV фахівцями УЦСР у різних регіонах країни. Реалізовано введення даних та проведено аналіз щодо економічної вартості гендерно зумовленого насильства для українського суспільства.
Розроблені медіа-дружні повідомлення про результати дослідження. Була підготовлена інфографіка для представлення ключових результатів досліджень для експертів та зацікавлених сторін.

Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення (UNFPA)
2. Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо-переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення в Україні

Розроблено методологію для виконання проекту, проаналізовано базову інформацію та сформовано мережу моніторів:
•           Проаналізовані інформаційні джерела та визначені додаткові релевантні джерела даних та методи їх збору.
•           Опитувальник стосувався таких питань:
•           Соціально-економічних характеристик ВПО та домогосподарств, що включають ВПО: передбачається забезпечення можливості оцінок за статтю, віковими групами, місцем проживання, групами вразливості з урахуванням тривалості перебування у статусі ВПО та того, чи переміщувались ВПО декілька разів), умовами життя ВПО на місцях.
•           Тенденції і наміри ВПО переміщуватись: середня тривалість перебування у статусі ВПО; взаємозв’язок тривалості перебування у статусі ВПО і наміру інтегруватися на місці або переїхати/повернутись; причин тих або інших намірів.
•           Зайнятість і засоби до існування ВПО: вплив переміщення на статус зайнятості і добробут, вид діяльності до переміщення, питання власності на землю та нерухомість, взаємозв’язок між видом засобу існування і наміром інтегруватися на місці або переїхати / повернутися.
•           Доступ ВПО до соціальних послуг: охорона здоров'я, освіта, соціальна підтримка, зв’язок між доступом до послуг і наміром інтегруватися і причини обмеження доступу, якщо воно є.
•           Довгострокові рішення і потреби в допомозі, яким надають перевагу ВПО, а також аналіз та рекомендації щодо шляхів вирішення проблем.
Cтворено мережу моніторів у 24 областях України та місті Києві для проведення щомісячних оцінок ситуації з ВПО та провести їх навчання та сформовані вибіркові сукупності територій та ВПО.
Розроблено методологію моніторингу переміщень ВПО та методологію проведення обстежень.
Проведено не менше 1600 опитувань з ключовими інформантами на найнижчому можливому адміністративному рівні 24 областей та м. Київ. Проведено 20 фокус-групових дискусій.
Проведено репрезентативне обстеження ВПО на місцях з обсягом щомісячної вибірки не менше 4000 домогосподарств. Підготовлено 4 аналітичних звітів на базі даних обстежень у форматі SPSS.

Міжнародна організація з міграції (IOM)
3.

Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

СУБПРОЕКТ «Підтримка реформування системи охорони здоров’я в Дніпропетровській області».  Тема: Доповнення та перевірка даних статистики за допомогою аналізу медичних форм

Проект передбачає проведення двоетапного соціологічного дослідження (методом особистих формалізованих інтерв’ю та методом глибинних інтерв’ю) населення Дніпропетровської області за 2016 рік для (і) визначення рівня його поінформованості щодо профілактики та лікування ССЗ, довіри до медичних працівників та (іі) визначення та вивчення соціальних проблем, пов'язаних з доглядом за здоров’ям та медичним обслуговуванням, з роллю здоров'я і працездатності населення в соціальному розвитку.
Дослідження проводиться з метою моніторингу рівня поінформованості населення з питань медичного характеру, рівня якості медичного обслуговування, виконання пацієнтами рекомендацій щодо здорового способу життя та лікування, ставлення пацієнтів до лікування, довіри і відношення громадськості до системи охорони здоров’я та медичних працівників зокрема, а також впливу на респондентів заходів Проекту та очікувань від його реалізації.

Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Консорціум зі «Статінформконсалтинг»)

4.

Проведення аналізу впливу конфлікту на економіку та соціально економічне становище населення та його життєдіяльність на сході України

Проведено аналіз впливу конфлікту на сході України на економіку та соціально-економічне становище і життєздатність населення Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей та підконтрольних Уряду територій Луганської і Донецької областей.
Особливу увагу приділено верствам населення, яке постраждало внаслідок конфлікту та є найбільш вразливим.
Проведено аналіз потенціалу регіонів, з точки зору зайнятості населення та розвитку малого та середнього підприємництва.
Здійснено макроекономічний аналіз основних соціально-економічних показників по кожному з регіонів за періоду до конфлікту 2010-2013 роки та періоду з 2014 року – до максимально наближеного до теперішнього часу (з урахуванням доступних актуальних даних). Висвітлений аналіз на регіональному рівні за секторами економіки. Особлива увага приділена показникам ринку праці.
Проведено аналіз бізнес сектору починаючи з 2010 року з метою виявлення бізнесу який найбільш постраждав (мікро, малий, середній, великий). Виявлено основні причини, що вплинули на спад економіки. Виявлені кількості населення на які вилинуло закриття та/або скорочення бізнесу. Проаналізовано основні показники за спостереженнями REACH.
Здійснено аналіз впливу ринку праці, а саме: зайнятість, безробіття, попит та пропозиція, дисбаланс робочої сили, можливостей працевлаштування населення, можливостей та проблем розвитку малого підприємництва.

Надано рекомендації щодо відновлення, створення активів (бізнесу) та створення робочих місць в регіонах.

World Food Programme
5.

Розробка системи моніторингу та оцінки діяльності «мобільних груп» Національної поліції (ПОЛІНИ) з реагування на випадки домашнього насильства

Розроблена методологія моніторингу та оцінки діяльності «мобільних груп» Національної поліції (ПОЛІНИ) з реагування на випадки домашнього насильства, показники та інструменти збору даних розроблені та пройшли пілотування. Після пілотування коректування здійснювалися на основі відгуків Національної міліції, а методологія завершена, готова до передачі до МВС. Аналіз даних та звітність завершено.

Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення (UNFPA)
6. Оцінки ефективності державної програми «теплі кредити»

Проведення дослідження, в якому буде надана оцінка ефективності та результативності державної програми «теплі кредити», її вплив на впровадження заходів з підвищення рівня енергоефективності в ОСББ та домогосподарствах в Україні.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІЦ Бюро

7.

«Вартість жіночого лідерства в STEM-галузях»

На основі аналізу статистичних даних здійснено  оцінку гендерних відмінностей оволодіння різними дисциплінами на рівні середньої освіти та відповідно, втрати потенціалу на цьому етапі
Здійснено оцінку гендерних відмінностей вибору спеціальностей при вступі у ВНЗ та оцінку втрат у процесі отримання вищої освіти;  - аналіз статистики;
Оцінено гендерні відмінності транзиту від навчання до роботи; - аналіз даних дослідження МОП;
Здійснено оцінку ставлення чоловіків (роботодавців) до жіночого лідерства та наявність гендерних стереотипів щодо потенціалу лідерства (проведення глибинних інтерв’ю);
Оцінено бар’єри та вартість жіночого лідерства за даними фокус-групових дискусій з молодими жінками, які прагнуть до крар'єрного зростання;
Оцінено досвід подолання бар’єрів та вартості жіночого лідерства  жінок-лідерів (за даними фокус-групової дискусії з жінками – лідерами);
Здійснено оцінку втрат через дисбаланс представництва жінок на лідируючих позиціях у STEM (на основі кількісних методів).
Узагальнено результати досліджень. Здійснено загальну оцінку втрат потенціалу жінок у STEM та «вартості» жіночого лідерства на основі отриманих результатів. Підготовлені звіт та презентаційні матеріали.

Громадською спілкою «Стем-Коаліція»
8.

Проведення семінару «Модель прогнозування потреб у професійних навичках та кваліфікаціях – нові результати оновленої моделі». 9 листопада 2017 року в Україні, м. Київ

Підготовлено та проведено семінар - «Модель прогнозування потреб у професійних навичках та кваліфікаціях – нові результати оновленої моделі». 9 листопада 2017 року в Україні, м. Київ

Transtec
9.

Проведення семінару «Мапування переходу молоді від навчання до роботи в Україні». 5 грудня 2017 року в Україні, м. Київ

Підготовлено та проведено семінар «Мапування переходу молоді від навчання до роботи в Україні». 5 грудня 2017 року в Україні, м. Київ

INCOM LTD, Афіни, Греція
10.

Шкалування оплати праці

Впровадження проекту передбачає:
1. Проведення наглядового аналізу умов заробітної плати, пільг та надбавок за переважаючими способами найму, включаючи інформацію про відповідне місцеве законодавство про працю, інше законодавство, що регулює умови служби національного персоналу (наприклад, положення про соціальне забезпечення, мінімальну заробітну плату, години роботи, відпустку, понаднормову роботу та відшкодування звільнення) та відповідні податкові норми (наприклад, податкові норми та ставки, звільнення від оподаткування, відрахування, знижки та надбавки, платність певних видів пільг).
2. Проведення опитування щодо рівня зарплати шляхом особистого інтерв'ю (коли це можливо). Процес обстеження заробітної плати базувався на порівнянні рівня заробітної плати та надбавок національних співробітників УВКБ-партнерів до тих, що пропонуються місцевими роботодавцями з найкращими умовами працевлаштування.
3. Аналіз даних та побудова шкали заробітної плати. Фаза аналізу даних поділяється на два розділи: окремий аналіз роботодавців (загальні чисті доходи, які визначаються для роботодавців, де були встановлені відповідності з національними посадовими особами партнера), а також весь аналіз роботодавців, що призвело до розробки шкали заробітної плати для національного персоналу УВКБ ООН.

УВКБ ООН (UNHCR Representation in Ukraine)
2016
1. Дослідження економічної вартості ґендерно зумовленого насильства для українського суспільства Проведення обстеження (інтерв’ю та фокус-групове обстеження) щодо виявлення прямих та непрямих економічних втрат і наслідків насильства над жінками в Україні Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення (UNFPA)
2. Проведення щомісячних оцінок ситуації з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) у всіх областях України на підтримку гуманітарних програм в Україні Розроблено методологію для виконання проекту, проаналізовано базову інформацію та сформовано мережу моніторів:
 • Проаналізовані інформаційні джерела та визначені додаткові релевантні джерела даних та методи їх збору.
 • Опитувальник стосувався таких питань:
 • Соціально-економічних характеристик ВПО та домогосподарств, що включають ВПО: передбачається забезпечення можливості оцінок за статтю, віковими групами,  місцем проживання, групами вразливості з урахуванням тривалості перебування у статусі ВПО та того, чи переміщувались ВПО декілька разів), умовами життя ВПО на місцях.
 • Тенденції і наміри ВПО переміщуватись: середня тривалість перебування у статусі ВПО; взаємозв’язок тривалості перебування у статусі ВПО і наміру інтегруватися на місці або переїхати/повернутись; причин тих або інших намірів.
 • Зайнятість і засоби до існування ВПО: вплив переміщення на статус зайнятості і добробут, вид діяльності до переміщення, питання власності на землю та нерухомість, взаємозв’язок між видом засобу існування і наміром інтегруватися на місці або переїхати / повернутися.
 • Доступ ВПО до соціальних послуг: охорона здоров'я, освіта, соціальна підтримка; зв’язок між доступом до послуг і наміром інтегруватися і причини обмеження доступу, якщо воно є.
 • Довгострокові рішення і потреби в допомозі, яким надають перевагу ВПО, а також аналіз та рекомендації щодо шляхів вирішення проблем.
Cтворено мережу моніторів у 24 областях України та місті Києві для проведення щомісячних оцінок ситуації з ВПО та провести їх навчання та сформовані вибіркові сукупності територій та ВПО.
Розроблено методологію моніторингу переміщень ВПО та методологію проведення обстежень.

Здійснено такі види оцінок:
 • Первинну оцінку на рівні територій, яка передбачає визначення місць розселення (за адміністративно-територіальними одиницями) і чисельності вимушених переселенців.
 • Первинну оцінку на рівні місць розселення.
 • Оцінку на рівні громади, яка засновується на інформації щодо загальних характеристик населення, включаючи інформацію щодо груп уразливості, потреб і умов проживання.

 
Проведено не менше 3600 опитувань з ключовими інформантами на найнижчому можливому адміністративному рівні 24 областей та м. Київ. Проведено 16 фокус-групових дискусій.

Підготовлено 6 оціночних звітів на  базі даних обстежень у форматі SPSS.
Міжнародна організація з міграції (IOM)
3. Пошук відповідей на гострі гуманітарні потреби найбільш уразливих жінок і дівчаток-підлітків, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в східній частині України.

Метою даного дослідження є надання якісної оцінки поширеності гендерно-обумовленого насильства (ГОН) в постраждалих від конфлікту районах Донецької і Луганської областей. Наступні завдання були намічені для досягнення мети:
- Вивчити ставлення громадськості до поширеності різних форм ГОН в регіонах обстеження і вплив конфлікту на суб'єктивні уявлення про безпеку серед населення;
- Визначити основні фактори ризику ГОН для вразливих груп населення;
- Вивчити погляди за ознакою статі в суспільстві і ставлення громадськості до ГОН;
- Оцінити рівень інформованості населення про послуги профілактики реагування ГОН і практики у зв'язку з втратою годувальника, щоб подати заявку на будь-яку підтримку в разі ГОН;
- Вивчити суб'єктивні думки членів спільноти по ефективності наявних послуг профілактики реагування ГОН і обґрунтувати потреби в подальшому вдосконаленні системи на національному та місцевому рівнях.

Для збору відповідних даних, були проведені 10 фокус-груп з внутрішньо переміщеними осібами і місцевими жінками, які проживають в контрольованих урядом районах Донецької і Луганської областей. В цілому, близько 100 жінок були найняті, щоб представляти населені пункти, розташовані уздовж конфлікту "лінії зіткнення".
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
4. Проведення оцінки ситуації з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) у всіх областях України на підтримку гуманітарних програм в Україні.

Доопрацьовано інструментарій та вибірку для виконання проекту, проаналізовано базову інформацію щодо ситуації з ВПО (у 24 областях України):
Опитувальник стосувався таких питань:

 • Соціально-економічних характеристик ВПО та домогосподарств, що включають ВПО: передбачається забезпечення можливості оцінок за статтю, віковими групами,  місцем проживання, групами вразливості з урахуванням тривалості перебування у статусі ВПО та того, чи переміщувались ВПО декілька разів), умовами життя ВПО на місцях.
 • Тенденцій і намірів ВПО переміщуватись: середня тривалість перебування у статусі ВПО; взаємозв’язок тривалості перебування у статусі ВПО і наміру інтегруватися на місці або переїхати/повернутись; причин тих або інших намірів.
 • Зайнятості і засобів до існування ВПО: вплив переміщення на статус зайнятості і добробут, вид діяльності до переміщення, питання власності на землю та нерухомість, взаємозв’язок між видом засобу існування і наміром інтегруватися на місці або переїхати / повернутися.
 • Доступ ВПО до соціальних послуг: охорона здоров'я, освіта, соціальна підтримка; зв’язок між доступом до послуг і наміром інтегруватися і причини обмеження доступу, якщо воно є.
 • Довгострокових рішень і потреб в допомозі, яким надають перевагу ВПО, а також аналіз та рекомендації щодо шляхів вирішення проблем.

Польові роботи передбачали:

 • Проведення не менше 600 опитувань з ключовими інформантами на найнижчому можливому адміністративному рівні 24 областей та м. Київ.
 • Проведення принаймні 4 фокус-групових дискусій.
 • Проведення надійного репрезентативного обстеження ВПО на місцях з обсягом щомісячної вибірки не менше 2000 домогосподарств.

Дана оцінка змінам ситуації з ВПО та тенденціям її змін у середньостроковій перспективі на основі аналізу отриманої бази даних обстежень у форматі SPSS.

Міжнародна організація з міграції (IOM)
5. Проведення пілотного проекту щодо виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності.

Відповідно до ТЗ основними цілями Проекту є підготовка до впровадження у  Львівській, Полтавській та Харківській областях пілотного проекту з розробки, апробації та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів (нових адміністративних послуг) із залучення до роботи непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям (далі ДСД), та внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО), методичний, навчальний та інформаційний супровід пілотного проекту, моніторинг і оцінка його результатів.
Передбачається:
Результат 1. Проекти відповідних актів законодавства щодо запровадження порядку залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.

Результат 2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення; Проведення тренінгів для спеціалістів місцевих органів соціального захисту населення та базових центрів зайнятості та відпрацювання нових підходів взаємодії між органами соціального захисту населення, обласними та базовими центрами зайнятості.

Міністерство соціальної політики України
6. Створення сприятливого середовища для сталого розвитку підприємств в Україні (EESE).

Проект передбачає наступне:
•   Організація декількох фокус-груп для визначення основних викликів для бізнесу в Україні. На початку даної оцінки передбачається шість фокус-груп, які організовані для того, щоб «звузити» та визначити декілька критичних проблем для роботодавців в Україні. Рада директорів ФРУ офіційно підтверджує, які обмеження для бізнесу будуть виправдовувати подальше дослідження. Крім того, одне інтерв’ю та одна фокус-група організовані з керівництвом та членами Федерації професійних спілок України.
•   Розробка анкети і створення репрезентативної вибірки
•   Проведення первинного дослідження: 2000 індивідуальних інтерв’ю з топ-менеджерами різних компаній. Під час опитування передбачено визначення питань: наскільки поширені вибрані обмеження на бізнес; як вони фактично впливають на діяльність; як ФРУ може реагувати (або якщо реагує) щодо потреб компаній з питань політичної діяльності на національному рівні чи через запропоновані послуги підприємцям. Інформація, отримана в процесі дослідження, буде головним чином використовуватися, щоб допомогти сформувати політичну програму ФРУ таким чином, щоб стимулювати дискусію та надати докази для політичних реформ у сфері більш сприятливого середовища для розвитку сталого підприємництва в Україні. Зокрема, обстеження буде використовуватися для створення та розповсюдження Стратегічної політики (SPF), яка здатна до широкої підтримки зацікавлених сторін.
•   Проведення вторинного дослідження. З врахуванням доступних та відповідних даних авторитетних установ, таких як Світовий Банк, МВФ, ОЕСР (OECD), МОП та ін., а також буде враховуватися порівняння з іншими країнами (4-5) у регіоні по вибраних обмеженням бізнесу.
•  Розробка національного звіту EESE (об’єднуючи первинні та вторинні дані) з конкретними рекомендаціями щодо політики.
•    Розробка Стратегічної політики (SPF), - плановий документ високого рівня для наступних декількох років з викладенням основних обмежень для роботодавців в Україні. 

•          Продовження співпраці з ФРУ та участь у валідації (передбачається чотири валідаційні моменти) та національний запуск звіту EESE і Стратегічної політики (SPF).

Міжнародна організація праці (ILO)
2015
1. Проведення дослідження з оцінки місцевих ринків Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей в рамках гуманітарної програми МОМ в Україні «Гуманітарна допомога внутрішнього переміщеним особам в Україні шляхом грошових переказів»  Проведено аналіз соціально-економічної ситуації у  Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях,  за наступними напрямами:
 • ринок продовольчих товарів (мін. Споживчий кошик);
 • ринок непродовольчих товарів;
 • ринок нерухомості;
 • ринок праці;
 • ринок освітніх послуг;
 • ринок послуг охорони здоров’я;
 • ринок транспортних послуг;
 • розвиток малого та середнього бізнесу;
 • соціальний та економічний вплив допомоги;
 • взаємовідносини ВПО з місцевим населенням та посадовими особами.
Міжнародна організація з міграції (IOM)
2. Проведення дослідження з оцінки місцевих ринків Харківської області в рамках гуманітарної програми МОМ в Україні «Гуманітарна допомога внутрішнього переміщеним особам в Україні шляхом грошових переказів»  Проведено аналіз соціально-економічної  ситуації у  Харківській області, за наступними напрямами:
 • ринок продовольчих товарів (мін. Споживчий кошик);
 • ринок непродовольчих товарів;
 • ринок нерухомості;
 • ринок праці;
 • ринок освітніх послуг;
 • ринок послуг охорони здоров’я;
 • ринок транспортних послуг;
 • розвиток малого та середнього бізнесу;
 • соціальний та економічний вплив допомоги;
 • взаємовідносини ВПО з місцевим населенням та посадовими особами.
Міжнародна організація з міграції (IOM)
3. Консультування з оцінки потреб місцевих громад, ВПО та місцевої влади у розвитку потенціалу
 • Розроблено комплексну методологію для проведення оцінки потреб ВПО, місцевих громад, місцевих органів влади та служб в розвитку потенціалу та навчанні;
 • Проведено оцінки потреб (30 фокус-груп) в розвитку потенціалу та навчанні громад, органів місцевої влади;
 • Надано рекомендацій щодо цільових груп, видів роботи з ними та тематики заходів з розвитку потенціалу та підтримки.
Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ)
4. Проект "План дій з питань старіння".
Розроблення проекту Концепції Державної програми та Програми з питань старіння населення на 2017-2022 роки
 • Розроблено концепцію державної програми з питань старіння населення на 2017-2022 р.
 • Визначено завдання та відповідні заходи по виконанню програми
 • Підготовлено паспорти програми у цілому 
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
5. GBV Study in Humanitarian Settings
(Поширення гендерного насильства
у 5-ти регіонах східної України,
що постраждали від конфлікту)
 • Розроблено програми, методології, інструменти та детальний план робіт з проведення ситуаційного аналізу з питань гендерно-обумовленого насильства в регіонах, які постраждали від конфлікту, із залученням представників Суб-Кластеру з гендерно-обумовленого насильства;
 • Створено електронну базу даних за підсумками зібраної інформації; представлено дані для обговорення Суб-Кластеру з гендерно-обумовленого насильства; забезпечено якість даних та аналіз прогалини в інформаційному забезпеченні;
 • Підготовлено звіт за підсумками ситуаційного аналізу (включаючи аналіз отриманих / наявних даних, рівень підготовки держави до викликів, пов’язаних з гендерно-обумовленим насильством, аналіз механізмів протидії гендерно-обумовленому насильству та прогалин в інституційному середовищі, ставлення до гендерно-обумовленого насильства на рівні громад регіонів, які постраждали від конфлікту).
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
6. Проведення дослідження стосовно оцінки ефективності трансформації програми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
 • Визначено основні чинники, які впливають на адресність програми надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та зниження рівня бідності в країні;
 • Розроблено комплексний індикатор оцінки рівня адресності програми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в цілому та у розрізі найбільш вразливих соціально-демографічних груп з урахуванням регіональної диференціації;
 • Здійснено аналіз взаємозв’язку показника адресності з іншими показниками оцінки ефективності програми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • Здійснено оцінку очікуваного впливу на показник адресності програми прийнятих у 2014-2015 роках змін до актів законодавства;
 • Розроблено перспективні моделі змін у програмі надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та дана оцінка їх вплив на підвищення рівня адресності.
Міністерство соціальної політики України
7. Підготовка та розробка проекту онлайн-платформи «Особисте соціальне досьє»
 • Обґрунтовано перелік та зміст робіт відповідно до проекту, формування методів, схем та способів опрацювання результатів проекту, здійснено аналіз джерельної бази тощо.
 • Розроблено проект онлайн-платформи "Особисте соціальне досьє"
Навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
8. Розробка анкет, проведення анкетування регіональних учасників науково-комунікаційних заходів, їх експертно-аналітичне оброблення для забезпечення щоквартального моніторингу пілотованої моделі фінансування соціальних послуг, корегування методичного інструментарію, зокрема в частині пілотування
 • Розроблено анкетидляанкетування регіональних учасників науково-комунікаційних заходів
 • Проведення анкетування регіональних учасників науково-комунікаційних заходів, їх експертно-аналітичне оброблення
Навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
9. Підготовка матеріалів для проведення круглих столів (семінарів) відповідно до контракту від 05 листопада 2015 р. №43188548 «Розробка механізму фінансування соціальних послуг для вразливих верств населення (дітей) – Етап 3 (продовження: науково-організаційний та навчальні заходи)» Здійснено науково-методологічне забезпечення матеріалів для проведення круглих столів (семінарів) відповідно до контракту від «Розробка механізму фінансування соціальних послуг для вразливих верств населення (дітей) – Етап 3 (продовження: науково-організаційний та навчальні заходи)» Навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
2014
1. Дослідження переходу від школи до роботи серед молоді в Україні
(частина друга)
 • Проведено опитування «Перехід від навчання до роботи»
 • Визначено кількість молодих людей, які після переходу вже мають стабільну та задовільну діяльність
 • Проаналізовано дані щодо різних проблем, з якими стикаються молоді чоловіки та жінки під час їхнього переходу до робочої діяльності
 • Аналіз проведено з урахуванням гендерних відмінностей
 • Складено аналітичний звіт «Перехід молодих чоловіків та жінок на ринок праці в Україні»
Міжнародна організація праці (ILO)
2. Національне дослідження дитячої праці в Україні
 • Розроблені анкети модульного обстеження дитячої праці,
 • Здійснена обробка програмного забезпечення щодо обробки даних,
 • Проведено обстеження дитячої праці, здійснені обробка, аналіз даних та написання звіту
Міжнародна організація праці (ILO)
3. Обстеження домогосподарств щодо доступності субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні
 • Дана оцінка доступності системи державної соціальної підтримки в частині оплати домогосподарствами спожитих ЖКП та палива для різних соціальних груп, зокрема вразливих категорій та найбідніших прошарків населення, а також розробка рекомендацій щодо збільшення рівня охоплення бідного населення житловими субсидіями, підвищення ефективності та дієвості Програми
 • Проведено спеціальне соціологічне обстеження домогосподарств щодо доступності субсидій на оплату ЖКП та палива;
 • Дана оцінка націленості державних соціальних програм на бідне населення в частині допомоги у сплаті за ЖКП та паливо;
 • Проведено аналіз доступності державної соціальної підтримки в частині оплати спожитих ЖКП та палива (насамперед, житлових субсидій) для різних груп населення, залежно від рівня їх доходу та соціально-демографічних профілів;
 • Визначено склад бідних сімей, що з різних причин не отримують житлову субсидію;
 • Встановлено основні причини неотримання субсидій бідними, ранжування причин за ступенем важливості;
 • Визначено основних перешкод на шляху підвищення рівня охоплення нужденних субсидіями;
 • Дана оцінка поінформованості населення щодо запровадження нової програми – компенсацій за підвищення тарифів ЖКП, а також налаштованості на її отримання;
 • Визначено ступень поінформованості населення щодо змін порядку призначення субсидій з 1 жовтня 2014 р.;
 • Розроблено рекомендації щодо вдосконалення Програми житлових субсидій в частині підвищення рівня охоплення бідних верств населення.
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ПРООН) UNDP
4. Розробка методології та математичної моделі прогнозування на національному рівні перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі
 • Здійснено аналіз існуючих методологічних підходів до прогнозування потреби у висококваліфікованій робочій силі. Розробка методології прогнозування на національному рівні перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі на період від 5 до 10 років
 • Розроблена математична модель, пов’язана з прийнятою методологією, що дозволятиме здійснювати прогнозування на національному рівні перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі на період від 5 до 10 років
 • Здійснена апробація (пілотний запуск) моделі прогнозування на національному рівні перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі на період від 5 до 10 років
 • Відбулась презентація результатів Проекту для ключових зацікавлених сторін та експертів
 • Підготовлено заключний звіт за результатами робіт, включаючи проект методологічних рекомендацій щодо прогнозування на національному рівні перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі
European Training Foundation (ETF)
2013
1. Інституційне консультування Мультиіндикаторне  Кластерне Обстеження Домогосподарств (МІКС-4) Аналіз даних та написання попереднього та фінального звітів
 • Проведено аналіз широкого переліку показників репродуктивного здоров’я, здоров’я матері і дитини, захисту прав дитини та інших з фокусом на визначених найбільш уразливих групах дітей та жінок як об’єктивної бази прийняття рішень і розробки обґрунтованих стратегій демополітичного впливу. Ці показники відображають: стан репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, аборти, чинники народжуваності, бажану, ідеальну, заплановану кількість дітей, дитячу смертність, харчування дітей, здоров’я дітей, розвиток дітей,захист прав дітей, обізнаність щодо ВІЛ/СНІД захворювань, установок і поведінки по відношенні до ВІЛ інфікованих, ставлення до домашнього насильства,вживання алкоголю і тютюнопаління, задоволеність життям.
 • Здійснено порівняльний аналіз даних у розрізі різних соціально-демографічних характеристик респондентів та відобразити отримані результати за допомогою відповідних графічних методів дослідження (графіків і діаграм);
 • Узагальнено результати дослідження, проведено аналіз їх відповідності меті проекту та вимогам ЮНІСЕФ та підготовлено заключний звіт за результатами аналізу;
 • Підготовлено презентацію з основними результатами дослідження на науковій конференції
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF
2. Послуги з розробки програми проведення вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності (обстеження ЕАН) відповідно до останніх рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП)
 • Розроблена програма та запитальники обстеження ЕАН, базуючись на останніх рекомендаціях МОП
 • Удосконалено технологічний процес обробки даних вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності з урахуванням змін в його програмі та організації (оновлення територіальної вибірки)
Державна служба статистики України
  2012
1. Консультативні послуги з  впровадження непрямих методів оцінки доходів, моделювання наслідків змін у соціальних програмах
 • Забезпечено методичний та технічний супровід впровадження в пілотних управліннях непрямої оцінки доходів, яке включає також використання результатів непрямої оцінки доходів у роботі державних соціальних інспекторів,
 • Здійснено навчання спеціалістів пілотних управлінь щодо непрямої оцінки доходів, а також щодо використання результатів непрямої оцінки доходів у роботі державних соціальних інспекторів,
 • Забезпечено методичний та технічний супровід заходів з інформування населення щодо впровадження в пілотних управліннях непрямої оцінки доходів,
 • Здійснено заходи щодо моніторингу і оцінки непрямої оцінки доходів, що впроваджуватимуться в пілотних управліннях, а також щодо використання результатів непрямої оцінки доходів у роботі державних соціальних інспекторів,
 • Надано пропозиції щодо удосконалення непрямої оцінки доходів за результатами їх впровадження в пілотних управліннях.
 • Було прийнято участь у розробці проекту урядового рішення щодо впровадження непрямої оцінки доходу громадян в Україні.
Міністерство соціальної політики України
2. Аналітичні дослідження з питань участі жінок у робочій силі  в Україні
 • Розроблено план Навчальної програми / роботи, яка намічає дизайн і методології, в тому числі показників збору даних і аналізу, а також методів, функцій і обов'язків, призначених персоналу, терміни і т.д.
 • Проведено дослідження і створено відповідну базу даних
 • Аналіз даних і написання аналітичної доповіді відбулось за наступними аспектами:
 • відкритість ринку праці для жінок
 • аналіз працівників із сімейними обов'язками
 • врахованість внеску жіночої роботи
 • дискримінація жінок на ринку праці
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
3. Консультативні послуги з удосконалення методичного та технологічного забезпечення обробки даних вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в частині вивчення питань неформальної зайнятості населення.
 • Дана оцінка обсягів неформальної зайнятості населення у І кварталі 2012р. за основними характеристиками
 • Надано проект запитальника вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності з урахуванням питань неформальної зайнятості населення.
 • Надано проект технологічного забезпечення
 • Розроблено проект методичних положень щодо визначення обсягів неформальної зайнятості населення.
Державна служба статистики
4. Дослідження переходу від школи до роботи серед молоді в Україні в 2012-2013 р. р.
 • Здійснено Опитування в Україні, з загальною вибіркою 2600 домогосподарств, з використанням репрезентативної вибірки із загальної чисельності молоді у віці від 15 до 29 років
 • Надано оцінки таблиць, які будуть включені в аналітичну доповідь про перехід від навчання до трудової діяльності молодих людей в Україні в розбивці по географічним регіонам (по сільській місцевості та в міста)
 • Підготовлено аналітичний звіт
Міжнародна організація праці (ILO)
5. Комплексний аналіз професійно-кваліфікаційної структури зайнятості Дніпропетровської області та напрямів покращення системи професійної освіти шляхом прогнозування та адаптування вмінь та навичок
 • Здійснено формування інформаційної бази та підготовка статистичних таблиць для здійснення аналізу існуючої професійно-кваліфікаційної структури робочої сили за деталізованим переліком професій та за видами економічної діяльності Дніпропетровської області
 • Проведено аналіз основних тенденцій змін обсягів та структури робочої сили за деталізованим переліком професій та за видами економічної і промислової діяльності в регіоні
 • Здійснено опитування ПТНЗ всіх рівнів атестації з ефективності надання освітніх послуг, їх відповідності потребам економіки і попиту населення та аналіз результатів з розробкою пропозицій до процедури оптимізації мережі профтехосвіти Дніпропетровської області
 • Розроблено організаційно-методичні підходи до проведення процедури удосконалення мережі закладів професійно-технічної освіти (або покращення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування та адаптування вмінь і навичок, соціального партнерства й удосконалення використання ресурсів)
Дніпропетровське вище професійне училище будівництва
6. Аналітичні дослідження становища літніх жінок в Україні
 • Проведено дослідження гендерних відмінностей рівня старіння населення в Україні, аналіз змін чисельності, статевого та вікового складу літніх людей;
 • Вивчено сімейний стан та сімейні особливості літніх жінок і чоловіків, фактори і динаміка очікуваної тривалості життя жінок і стану здоров'я;
 • Досліджено особливості ресурсного потенціалу літніх жінок і чоловіків, у тому числі трудового й соціального потенціалів;
 • Проведено аналіз рівня життя та умов життя літніх жінок і чоловіків;
 • Проаналізовано депривації літніх жінок і чоловіків за основними умовами життя;
 • Здійснено аналіз соціальної ролі літніх жінок і чоловіків у сім'ї та в суспільстві;
 • Вивчено соціальне благополуччя літніх жінок і чоловіків, здійснено аналіз їх соціальних потреб і проблем їх соціальної (ре) інтеграції та зіставлення соціальних потреб літніх жінок та чоловіків і потенціалу соціальних установ в Україні;
 • Відбувся аналіз на основі наявної інформації про знаходження осіб похилого віку, відмінності у перебуванні у спеціальних закладах для осіб похилого віку та догляду на дому;
 • Побудовані проекції складу літнього населення та ідентифікація, засновані на прогнозах, цільові групи - різні категорії пенсіонерів, які отримують пенсії, користувачі різних видів соціальних послуг і інш.;
 • Здійснено аналіз соціальної політики для літніх людей в Україні (зокрема, реформа пенсійної системи, соціального обслуговування, охорони здоров'я та її вплив на становище літніх жінок);
 • Проведено аналіз думок літніх людей щодо питання національного розвитку та пріоритетів на майбутнє в якості внеску в національні консультації з питання «Програми розвитку на період після 2015 року»;
 • Відбулась розробка науково обґрунтованих і обґрунтованих з точки зору політики рекомендацій для державної політики в галузі соціальної адаптації та інтеграції літніх жінок; припускаючи виправдані, доцільні і можливі дії на рівні політики і надання послуг для поліпшення якості життя літніх жінок та їх соціального самопочуття благополуччя.
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
  2011
1. Консультативні послуги з  впровадження непрямих методів оцінки доходів
 • Забезпечено методичний та технічний супровід впровадження в пілотних управліннях непрямої оцінки доходів, яке включає також використання результатів непрямої оцінки доходів у роботі державних соціальних інспекторів,
 • Здійснено навчання спеціалістів пілотних управлінь щодо непрямої оцінки доходів, а також щодо використання результатів непрямої оцінки доходів у роботі державних соціальних інспекторів,
 • Забезпечено методичний та технічний супровід заходів з інформування населення щодо впровадження в пілотних управліннях непрямої оцінки доходів,
 • Здійснено заходи щодо моніторингу і оцінки непрямої оцінки доходів, що впроваджуватимуться в пілотних управліннях, а також щодо використання результатів непрямої оцінки доходів у роботі державних соціальних інспекторів,
 • Надано пропозиції щодо удосконалення непрямої оцінки доходів за результатами їх впровадження в пілотних управліннях.
 • Прийнято участь у розробці проекту урядового рішення щодо впровадження непрямої оцінки доходу громадян в Україні.
Міністерство соціальної політики України
2. Систематизації рекомендацій ключових міжнародних донорів в галузі соціальної політики та забезпечення постійної експертної підтримки Юнісеф щодо реформування соціальної політики та системи опіки над дітьми
 • Проведена краща гармонізація та узгодженість серед ключових організацій, що надають технічну допомогу,
 • Надано рекомендації щодо реальної підтримки ініціативам ЮНІСЕФ щодо адвокації політики в цій сфері,
 • Здійснено функціональний огляд процесу прийняття рішень щодо дітей,
 • Проведено аналіз причин інституціалізації дітей, з проведенням цього аналізу на основі пілотної Хмельницької області,
 • Здійснена добірка профайлів (інформаційних довідок) про дітей, які виходять з закладів в пілотній Хмельницькій області.
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF
3. Оцінка впливу професійно-технічного навчання на забезпечення конкурентоспроможності дорослого населення
 • Розроблено методичні підходи до формування модульних навчальних планів та програм професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації дорослого населення
 • Вдосконалено технологічні процедури роботи Державного центру зайнятості щодо підвищення конкурентоспроможності населення на основі удосконалення організації професійного навчання
 • Розроблено системи індикаторів професійно-освітньої складової конкурентоспроможності дорослого населення.
Державний центр зайнятості
4. Розроблення методики збалансованості трудових ресурсів та наявних робочих місць та побудови планових балансів трудових ресурсів 
 • Розроблено методики збалансованості трудових ресурсів та наявних робочих місць
 • Розроблено методичні засади побудови планових балансів трудових ресурсів
 • Підготовлені аналітичні матеріали динамічних структурних змін складених балансів трудових ресурсів та робочих місць на існуючий статистичній базі
 • Розроблено науково-методичні підходи до прогнозування цих балансів
 • Запропонована методика прогнозування балансу трудових ресурсів та робочих місць на середньо- та довгострокову перспективу
 • Виведена система балансів робочої сили на ринку праці до 2015-2020 років
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України
2010
1. Демографічні аспекти молодіжної політики
 • Проведено дослідження динаміки чисельності та статево-вікового складу молоді, шлюбно-сімейних орієнтацій і поведінки молодіжних контингентів, сімейного складу молодих людей, ґендерних відносин та дітородної ситуації в їх сім’ях, дітородних орієнтацій молоді в Україні. Окремо приділено увагу питанням репродуктивного здоров’я молоді, а також проблематиці смертності у молодому віці.
 • Проаналізовано основні соціально-економічні характеристики молодіжних контингентів в Україні: освітній рівень, особливості економічної активності молодих людей, професійний склад зайнятої молоді, освітні і трудові орієнтації молодих людей, у тому числі установки на трудову міграцію
 • Розроблено ряд рекомендацій щодо вдосконалення і розвитку державної молодіжної політики у нашій країні.
 • За результатами досліджень видано монографію “Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти”, в якій висвітлюються особливості внутрішньодержавних і міждержавних міграційних переміщень, в яких наразі бере участь українська молодь,а також містяться результати аналізу й узагальнення вітчизняного досвіду молодіжної політики у тій її частині, що спрямована на вирішення соціально-демографічних проблем.
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
2. Соціологічне дослідження: «Доля випускників інтернатних закладів. Чи потрібні Україні інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Проведено конкретне соціологічне дослідження за темою: “Доля випускників інтернатних закладів. Чи потрібні Україні інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» шляхом проведення опитування випускників інтернатів для дітей-сиріт, випускники прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; експертів – представників педагогічних колективів інтернатів, соціальних працівників, представників центральних та місцевих органів влади, представників громадських організацій, які працюють з дітьми-сиротами тощо) згідно наступного:
 • Розроблено інструментарій та інші польові документи для проведення дослідження
 • Проведено польовий етап дослідження, який включає:
 • опитування експертів
 • пошук, відбір та опитування випускників 2004–2010 рр.
 • опитування учнів випускних класів інтернатів
 • Підготовлені та оброблені дані (кодування та первинна обробка анкет, інформація, що міститься в заповнених анкетах перенесена в електронний формат у програмі SPSS.PC)
 • Підготовлено аналітичний звіт
БФ «Розвиток України»
3. Оцінка впливу пенсійної реформи на обсяги надходжень та видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
 • Проведено Аналіз впливу пенсійної реформи на:
 • Обсяги пропозиції робочої сили, зайнятості та безробіття населення (за методологією МОП)
 • Кількість та структуру контингенту отримувачів послуг Державної служби зайнятості
 • Обсяг та структуру надходжень та видатків Фонду загальнообовзякового державного соціального страхування на випадок безробіття
 • Вивчено зарубіжний досвід адаптації державної політики зайнятості до змін, пов’язаних із старінням населення та реалізацією пенсійних реформ
 • Досліджено специфіку розвитку ринку праці м. Києва
 • Прогнозовано обсяги та структури фінансових потоків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за період до 2015 року
 • Розроблено рекомендації щодо державної політики зайнятості з урахуванням реалізації заходів пенсійної реформи, спрямованих на мінімізацію їх можливих негативних наслідків.
Київський Міський центр зайнятості
4. Вивчення суспільної думки та проведення соціального дослідження «Про становище молоді та молодіжної політики в Україні» Надано послуги з вивчення суспільної думки щодо становища молоді та молодіжної політики в Україні:
 • Розроблено інструментарій для проведення опитування
 • Здійснено опитування молоді (15-34 роки) з питань становища молоді та молодіжної політики – 1800 респондентів
 • Проведена обробка результатів опитування
 • Узагальнені та проаналізовані результати опитування
 • Підготовлені висновки
Підготовлені презентаційні матеріали за результатами аналізу
Управління у справах сім’ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації.
5. Комплексний аналіз бідності населення Дніпропетровської області в 1999-2009 роках
 • Проведено аналіз основних показників бідності населення Дніпропетровської області у 2009 році з використанням системи національних та міжнародних критеріїв,
 • Виявлено основні тенденції та закономірності у ситуації з бідністю в регіоні за період 1999-2009 років,
 • Здійснено порівняння показників бідності в Дніпропетровській області з середньо українським значенням та зі значенням по інших областях економічного району,
 • Проведено аналіз основних профілів бідності населення Дніпропетровської області, порівняння їх з загальноукраїнськими профілями.
Головне управління економіки Дніпропетровської облдержадміністрації
6. Розроблення методичних рекомендацій щодо впливу державних важелів на підвищення рівня життя населення
 • Розроблені методичні матеріали по встановленню обґрунтованих термінів користування непродовольчими товарами,
 • Побудовано прогноз частки бідного населення та населення, яке можна буде віднести до середнього класу в Україні у середньостроковому та довгостроковому періодах.
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України
7. Аналіз особливостей становлення та формування структурних параметрів малого підприємництва в Україні та розроблення методичних рекомендацій щодо проведення компаративного аналізу стану вітчизняного МП відповідно до критеріїв Європейського Союзу Здійснено аналітичний огляд зарубіжного досвіду розвитку сфери малого підприємництва як базової основи формування середнього класу в економічній системі Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України
2009
1. Удосконалення управління системою соціальних пільг на придбання та обслуговування житла
 • Здійснено обґрунтування необхідності  управління системою соціальних пільг на придбання та обслуговування житла;
 • Розроблено пропозиції щодо удосконалення механізму надання пільг для окремих категорій громадян;
 • Визначено головні напрями в реалізації нової житлової політики держави;
 • Надані пропозиції щодо удосконалення розподільчого механізму забезпечення житлом та системи надання пільг на обслуговування житла.
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
2. Розробка методологічних рекомендацій щодо оцінки ефективності системи соціального захисту дітей
 • Проведено аналіз впливу соціальних виплат на матеріальне становище домогосподарств та на показники бідності сімей з дітьми;
 • Дана оцінка соціального ефекту від системи пільг та моделювання економії коштів за рахунок її реформування;
 • Здійснено моделювання змін у програмі допомоги малозабезпеченим сім’ям; 
 • Дана оцінка впливу програми житлових субсидій на становище вразливих верств та бідність;
 • Визначено можливості використання обстеження умов життя домогосподарств  для дослідження  впливу системи соціальної допомоги на становище домогосподарств з дітьми; 
 • Надано висновки та пропозиції щодо застосування запропонованих методико-методологічних підходів для вдосконалення системи соціального захисту населення.
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF
3. Сім’я як осередок відтворення населення
 • Проаналізовано основні функції сучасної сім’ї та процес їх трансформації у новітній демографічній історії
 • Розглянуто структуру і типи сімейних об’єднань в Україні, процеси формування сімейного складу населення, питання взаємодії сім’ї з іншими соціальними інститутами, вплив соціально-економічних явищ та процесів на життєдіяльність сімей
 • Викладено результати досліджень матеріального становища та умов проживання різних категорій сімей
 • На матеріалах соціально-демографічного обстеження досліджено роль і місце сімейних цінностей у системі ціннісних орієнтацій населення, становлення нових форм шлюбно-сімейних стосунків в Україні
 • Значну увагу приділено питанням формування взаємовідносин та розподілу обов’язків у сучасній сім’ї.
 • Проаналізовані дітородні орієнтації населення та проблеми утримання і виховання дітей в українських сім’ях.
 • Розглянуті сучасні форми сімейних зв’язків батьківського і прабатьківського поколінь
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
4. Оцінка впливу житлових субсидій на становище соціально вразливих верств населення
 • Здійснено аналіз змін у структурі основних категорій отримувачів житлових субсидій;
 • Дана оцінка ефективності діючої системи житлових субсидій як фактору соціальної стабільності у державі;
 • Наведено обґрунтування можливих сценаріїв надання житлових субсидій за різних варіантів підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з огляду на платоспроможність та ступінь соціальної захищеності різних верств населення;
 • Розроблено пропозиції щодо удосконалення соціального захисту населення з метою збереження соціальних гарантій та попередження виникнення соціальної напруги у суспільстві.
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
5. Підтримка розробки середньострокової стратегії по вдосконаленню системи соціальних пільг
 • Здійснено аналіз проблем пенсійного забезпечення та розроблення пропозицій по вдосконаленню цієї сфери;
 • Розроблено план удосконалення системи моделювання та прогнозування
 • Здійснено прогностичний аналіз на макрорівні соціальних внесків в Пенсійний фонд
 • Наведено прогностичні розрахунки кількості пенсіонерів різних категорій
 • Побудовано прогнозні розрахунки середнього розміру пенсій для різних категорій пенсіонерів
 • Надано прогноз бюджетних видатків на виплату пенсій
European Profiles
6. Забезпечення експертної оцінки демографічного аналізу динаміки охоплення освітою в Україні та її впливу на розвиток людського капіталу
 • Використовуючи інформацію, отриману з різних обстежень, державну статистичну інформацію, проведено аналіз всієї доступної інформації, яка відноситься до виконання завдання та побудови демографічного прогнозу на 10 років стосовно тенденцій залучення до навчання:
 • За віковими групами
 • За рівнями освіти, починаючи від рівнів, які є вищими за базову освіту, а саме: другий етап середньої освіти (учні 10-11(12) класів), ПТНЗ та ВНЗ (рівні 1-2 та 3-4)
 • За типами навчальних закладів за зазначеними рівнями
 • За регіонами: як на національному рівні, так і на регіональному рівні
 • Розроблено різні сценарії можливого залучення слухачів до різних типів навчальних закладів як результат мультиплікативного впливу факторів, які відображають демографічні, соціальні та економічні тенденції в Україні
 • Брали участь у плануванні, проектуванні, підготовці та проведенні семінару ЄФО.
European Training Foundation (ETF)
2008
1. Соціологічні дослідження за темою «Сім’я, діти, демографія»
 • Проведено регіональне дослідження «Сім’я, діти, демографія» (3 000 інтерв’ю)
 • З’ясовані думки різних верств населення щодо інституту сім’ї, кількості дітей в сім’ї, досліджено матримоніальні та дітородні настанови різних верств населення
 • З’ясовані ставлення суспільства до багатодітних сімей
 • З’ясована готовність українських сімей до всиновлення та створення сімей, що мають таких дітей
 • Розглядаються особливості сучасного перебігу шлюбно-сімейних процесів, новітньої динаміки та структури народжуваності в Україні
 • Обґрунтовується необхідність проведення спеціальних обстежень з питань шлюбної і дітородної поведінки для поглибленого вивчення і прогнозування ситуації, а також розробки рекомендацій по вдосконаленню сімейної політики в країні
 • Висвітлюються окремі концептуальні положення щодо формування шлюбної й дітородної поведінки та її дослідження
 • На матеріалах обстеження детально аналізуються ціннісні орієнтації на сім’ю та дітей, мотивація сімейного життя та специфіка шлюбної і дітородної поведінки різних соціально-демографічних груп населення України; відмінності у дітородних установках залежно від рівня матеріально-доходної і житлової забезпеченості; ставлення населення до багатодітності і багатодітних сімей та думки стосовно найбільш прийнятних форм утримання і виховання дітей, позбавлених батьківського піклування
 • Обґрунтовується низка проблем і факторів, які протидіють повному задоволенню потреби в дітях у різних верств населення, висвітлюється авторське бачення вірогідних змін у матримоніальній та дітородній поведінці населення на перспективу і можливостей впливу на них
 • Розроблено рекомендації з підвищення ефективності сімейної і пронаталістської політики в Україні.
Благодійний Фонд «Розвиток України»
2. Демографічні чинники бідності
 • Створено профілі та карти бідності для України (районного рівня)
 • Розроблено моделі для прогнозування бідності, що базуються на демографічних особливостях домогосподарств
 • Розроблені рекомендації щодо того, як потрібно враховувати зв’язки між демографічними процесами та бідністю в стратегіях, програмах та планах національного розвитку всіх рівнів
 • Здійснена організація та проведення круглих столів для урядовців та адвокаційних семінарів для парламентаріїв та керівників органів виконавчої влади
 • Здійснена організація та проведення регіональної конференції для поширення методологій та досвіду проведення дослідження з метою створення картографії бідності в країнах регіону
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
3. Проведення аналітичних досліджень умов проживання населення в контексті побудови нової стратегії житлової політики
 • Охарактеризовано умови проживання населення як базової характеристики життєвих стандартів
 • Узагальнено світовий досвід щодо оцінювання житлових умов
 • Проаналізовано нормативно-правове забезпечення житлової політики в Україні
 • Розроблені методологічні основи дослідження умов проживання населення
 • Надано інформаційне забезпечення аналітичних досліджень умов проживання населення на базі статистики Держкомстату
 • Проаналізовано житлових умов домогосподарств України за даними Першого Всеукраїнського перепису населення
 • Досліджено кількісні та якісні характеристики умов життя населення за даними обстеження умов життя домогосподарств України та за даними Держкомстату
 • Охарактеризовано сучасний стан житлово-комунального господарства України у розрізі регіонів за даними Мінжитлокомунгоспу
 • Розроблено пропозиції щодо створення ефективних бюджетних механізмів фінансування житлово-комунального господарства, вдосконалення інфраструктури населених пунктів та підвищення якості житлово-комунальних послуг
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
4. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • Надана комплексна характеристика постраждалого населення, оцінена чинна система пільг та проблем нормативно-правового й фінансового забезпечення соціального захисту
 • Оцінені демографічні втрати на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
 • Проаналізовано особливості перебігу демографічних процесів у регіонах, що підпали під дію радіаційних викидів внаслідок аварії на ЧАЕС
 • Досліджено тенденції стану здоров’я та смертності населення у постраждалих регіонах України
 • Охарактеризовано специфіки структури зайнятості населення, проблеми формування і реалізації економічної активності населення постраждалих територій
 • Проведено комплексне дослідження рівня життя постраждалого населення
 • Оцінено стан соціальної інфраструктури населених пунктів та доступу населення до основних соціальних благ
Міністерство праці та соціальної політики України
5. Визначення системи індикаторів та порядку проведення моніторингу ринку житла в Україні
 • Розроблено методологічних підходів до побудови системи моніторингу ринку житла
 • Надано пропозиції щодо проведення моніторингу ринку житла: пропозиції щодо визначення системи індикаторів та порядку проведення моніторингу ринку житла в Україні
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
6. Становище різних категорій сімей в умовах соціально-економічних трансформацій
 • Проаналізовано основні аспекти соціально-економічного становища різних категорій сімей в Україні
 • Надано узагальнюючу оцінку щодо матеріального забезпечення та умов проживання сімей в ході здійснюваних соціально-економічних перетворень
Український інститут національної пам’яті
7. Дослідження трудової міграції в Україні
 • Розроблена методологія обстеження  населення (домогосподарств) щодо трудової міграції
 • Проведено регіональне обстеження щодо трудової міграції в Україні
 • Визначено реальні масштаби і напрями зовнішньої трудової міграції
 • Виявлено соціально-демографічні характеристики трудової міграції, умови праці, соціальний захист, рівень доходів та вплив на бюджети домогосподарств України
Міжнародна організація праці, Світовий банк, Фонд підтримки міжнародного співробітництва України
8. Проведення аналітичних досліджень доступності житла для населення України: кількісні та якісні аспекти
 • Визначено теоретичні підходи та чинники доступності житла для населення країни
 • Охарактеризовані нормативно-правові бази, що регулюють питання доступності житла;
 • Узагальнено міжнародний досвід: оцінок доступності житла; схем іпотечного кредитування населення; використання інституційних основ моделей соціального житла
 • Надані методичні підходи до оцінки доступності житла та відповідної системи показників
 • Розроблено методики оцінки доступності житла для населення України
 • Дана оцінка доступності купівлі житла для різних верств населення
 • Досліджено проблему розвитку ринку житла за наступними аспектами: бюджетні механізми житлової політики; відомче та службове житло як засіб вирішення житлової проблеми; можливість отримання соціального житла і Україні; іпотечне кредитування; доступність оренди житла в Україні
 • Використання «соціального пакету» щодо розширення доступності житла
 • Розроблено пропозиції щодо підвищення доступності житла у контексті формування нових поведінкових стратегій населення та обґрунтування пріоритетів житлової політики України
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
9. Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні
 • Проаналізовано структуру та перспективи модернізації системи соціального захисту в Україні на фоні економічних, демографічних та соціальних тенденцій;
 • Висвітлено питання соціальної інтеграції, пенсійного забезпечення та розвитку системи охорони здоров’я;
 • Описано стан системи соціального захисту:
 • охоплення та розмір виплат по старості, інвалідності, допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога по безробіттю;
 • доступність послуг системи охорони здоров’я, оцінка якості медичних послуг та механізмів моніторингу;
 • право на отримання мінімальних соціальних виплат;
 • опис та оцінка стану системи фінансування соціального забезпечення;
 • оцінка інституціональних аспектів;
 • ідентифікація головних можливих проблем в майбутньому, які можуть виникнути в процесі модернізації системи соціального забезпечення та боротьбі з бідністю.
Європейська комісія (European Commission)
10. Розвиток політики соціального захисту, моніторинг, оцінка соціальної політики та інформування населення
 • Розроблено програми навчання українських організацій з передачі знань та навичок щодо моніторингу та оцінки соціальних програм, план комплексного навчання працівників державної статистики з питань впровадження стандартного модулю ОУЖД;
 • підготовлено аналітичні матеріали щодо ефективності адресного спрямування та впливу на зменшення масштабів бідності програм соціальної допомоги, розроблено пропозиції щодо методології проведення всебічного аналізу ефективності програми житлових субсидій; впроваджено нові моделі для оцінювання бідності, які забезпечуватимуть належні рівні надійності визначених показників бідності на регіональному рівні;
 • підготовлено пропозиції щодо заходів з підвищення потенціалу Мінпраці у сфері моніторингу та оцінки соціальної політики та проект нормативно-правового акту щодо основних напрямів та етапів реалізації заходів з розв’язання проблеми бідності на середньострокову перспективу
Консалтингова компанія „ЕКОРІС”, Нідерланди Б.В
11. Аналітична записка по аналізу людського капіталу як чинника конкурентоспроможності національної економіки України Надана аналітична записка за наступними напрямами:
 • Опис державної політики в галузі розвитку людського капіталу
 • Огляд літератури, персоналій, інститутів, які розробляли проблеми людського капіталу з погляду конкурентоспроможності економіки
 • Аналіз сучасних підходів до проблеми людського капіталу і основних теорій по конкурентоспроможності в розрізі людського капіталу
 • Аналіз наявних уявлень про роль людського капіталу в конкурентоспроможності національної економіки і про пов’язані з цим тенденції в освіті і професійному навчанні
 • Розроблення пропозицій і рекомендацій для плану роботи Європейського Фонду Навчання по розвитку дискусії про роль людського капіталу в конкурентоспроможності України
ГО «Дослідницький центр «БЕСТ»
12. Дослідження з проблем бідності та нерівних можливостей серед дітей
 • Здійснена оцінка бідності серед дітей шляхом аналізу наявних даних
 • Виявлено прогалини в існуючих даних для цілей планування подальших досліджень
 • Проведено аналіз ефективності обраних стратегій щодо дітей, а також бюджетних асигнувань на їх фінансування і їх внесок (якщо такі є) для скорочення бідності
 • Надано рекомендації щодо поліпшення політики, законодавчих та бюджетних рамок для більш ефективного вирішення бідності серед дітей та сімей з дітьми
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF
2007
1. Аналіз витрат населення на медичні послуги
 • Здійснено аналіз витрат домогосподарств на медичні послуги з 1999 по 2007 рік (9 років): витрати з кишені, катастрофічні витрати і вплив бідності, потреби та доступ до медичних послуг
 • Проведено обстеження домогосподарств щодо витрат на медицину: розподіл надання медичних послуг між різними соціально-економічними групами; різні типи витрат домогосподарств, які пов'язані з амбулаторною допомогою, стаціонарною допомогою і самостійним лікуванням;витрати домогосподарств в контексті різних типів медичних установ
Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO)
2. Смертність населення трудоактивного віку  Проаналізовано показники смертності населення у трудоактивному віці та надані пропозиції щодо зменшення рівня смертності Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
3. Організація круглого столу „Ідеологія, принципи та механізми становлення соціально орієнтованої економіки в Україні” Організовано та проведено круглий стіл на тему: «Ідеологія, принципи та механізми становлення соціально орієнтованої економіки в Україні» Представництво ООН в Україні
4. Врегулювання відносин між державним та місцевими бюджетами у частині фінансування соціальної сфери
 • Проаналізовано сучасний стан міжбюджетних відносин щодо фінансування соціальної сфери
 • Розроблено теоретичні підходи до побудови ефективного механізму взаємодії бюджетів різних рівнів щодо фінансування соціальної сфери
 • Визначено пріоритети розвитку міжбюджетних відносин у частині забезпечення соціальної сфери
 • Розроблено рекомендації щодо удосконалення фінансування соціальної сфери в регіонах
Міністерство фінансів України
5. Розробка методології бухгалтерського обліку виплат працівникам підприємств Розроблено методичні рекомендації з бухгалтерського обліку виплат працівникам підприємств Центр „ІТМ”
6. Розробка рекомендацій щодо регулювання демографічних процесів і пом’якшення негативних наслідків існуючих тенденцій
 • Узагальнено та адаптовано сучасний європейський досвід демографічної політики
 • Проаналізовані помилки історичних прогнозів
 • Розроблені рекомендації щодо регулювання міграційних процесів і пом’якшення негативних наслідків існуючих тенденцій
 • Обґрунтовані необхідності підвищення ефективності державного регулювання процесів зовнішньої трудової міграції
 • Вироблено рекомендації системи заходів демографічної політики з метою пом’якшення наслідків демографічної кризи
 • Сформовано бажані характеристики майбутньої вікової структури населення України
 • Розроблені заходи демографічної політики
 • Проаналізовано нову стратегію демографічного розвитку України на 2006-2015 роки
 • Побудована схема стратегічних цілей і задач стратегії демографічного розвитку України,
 • Розроблено заходи політики в галузі пенсійної реформи (стосовно осіб похилого віку)
 • Оцінена ефективність заходів демографічної політики в Україні на основі когортних показників
Міністерство України в справах сім’ї, молоді та спорту
7. Дослідження міжнародного досвіду з питань удосконалення податкової системи
 • Проаналізовано міжнародний досвід з питань удосконалення податкової системи та його використання в умовах економіки України
 • Надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення податкового законодавства України
Український державний університет економіки та фінансів
8. Модернізація системи бюджетування у процесі розбудови та використання бюджетних важелів у становленні системи соціального страхування
 • Проаналізовано сучасна система соціального страхування в Україні
 • Розроблено методичних підходів до модернізації системи бюджетування
 • Визначено принципи побудови та впровадження повномасштабної моделі соціального страхування в Україні
 • Науково обґрунтовані підготовка та поетапне впровадження загальнообов’язкового медичного страхування
 • Розроблено пропозиції щодо побудови механізмів фінансової рівноваги системи соціального страхування з огляду на економічну ситуацію, демографічний розвиток та якість управління нею
Міністерство фінансів України
9. Методологія фінансового забезпечення соціальних гарантій населенню
 • Науково обґрунтовано підвищення соціальних гарантій населення, виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету
 • Розроблено рекомендації щодо поетапного підвищення розмірів соціальних гарантій до розмірів прожиткового мінімуму з урахуванням соціально-економічного розвитку держави на 2009-2011 роки
Міністерство фінансів України
10. Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні у контексті реалізації концепції людського розвитку
 • Здійснено аналіз реформи системи міжбюджетних відносин в Україні
 • Оцінено очікування та реальні результати для реалізації основних напрямів соціального розвитку з точки зору забезпечення ефективності та рівності
 • Вироблено рекомендації щодо подальшого розвитку міжбюджетних відносин, що сприятимуть найбільш повній та ефективній реалізації концепції людського розвитку
Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України
11. Соціально-демографічні проблеми українського села
 • Розглянуто широке коло сучасного соціально-демографічного відтворення у сільській місцевості України
 • Висвітлена низка методологічних та методичних питань аналізу структурних особливостей та соціальної диференціації демографічних процесів, оцінки рівня життя сільського населення, його соціально-економічних структур, прогнозування демографічної ситуації у сільській місцевості на середньострокову перспективу
 • Досліджена довготривала динаміка чисельності й статево-вікового складу населення сільської місцевості
 • Проаналізовано тенденції шлюбності та розлучуваності,народжуваності та смертності на селі, новітні структурні зрушення у цих процесах
 • Розглянуто сучасні особливості міграційного руху сільських жителів, а також специфіка формування соціально-економічного складу населення у сільській місцевості
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
12. Моніторинг та оцінка сектору соціальних послуг в Україні
 • Вивчено існуючу в Міністерстві праці та соціальної політики, Міністерстві у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерстві охорони здоров’я, Міністерстві освіти, та Міністерстві фінансів практику з моніторингу та оцінювання, оцінені її сильні та слабкі сторони
 • Проаналізована існуюча система статистичної звітності щодо сфери соціальних послуг що збирається Держкомстатом, оцінені сильні та слабкі сторони
 • Проаналізовано яким чином функціонує поточна система моніторингу та оцінки в сфері соціальних послуг в регіонах (на трьох рівнях – область, район, місто). Аналіз проведено на регіональному рівні (на місцях)
 • Шляхом консультації проведено оцінку потреб Кабінету Міністрів, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерстві у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства освіти, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Рахункової палати та місцевої влади у проведенні моніторингу та оцінювання у секторі соціальних послуг
 • Розроблено концепцію (модель) моніторингу та оцінювання у секторі соціальних послуг на двох рівнях (національному та регіональному)
 • Організовано та проведено круглий стіл з метою обговорення розробленого проекту концепції (моделі) системи моніторингу та оцінки в секторі соціальних послуг
 • Розроблено план дій щодо впровадження концепції (моделі) моніторингу та оцінювання в секторі соціальних послуг
Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ)
2006
1. Бюджетне забезпечення системи соціального захисту населення: методологія оцінки та трансформація механізмів
 • Проаналізовано сучасну систему соціального захисту населення України, основних проблем та недоліків у фінансуванні
 • Надані методичні підходи до оцінки бюджетного фінансування системи соціального захисту
 • Визначено пріоритети вдосконалення механізмів фінансування системи соціального захисту
 • Розроблено пропозиції щодо трансформації механізмів бюджетного забезпечення системи соціального захисту населення
Міністерство фінансів України
2. Система недержавного пенсійного забезпечення – модель для України в умовах стабілізації макроекономічної ситуації
 • Надано пропозиції відносно використання зарубіжного досвіду при вдосконаленні діючою моделі (створенні нової) недержавного пенсійного забезпечення
 • Розроблено рекомендації щодо вдосконалення нормативно - правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних установ
 •  Оцінено проблему функціонування механізму фінансового забезпечення недержавних пенсійних фондів та їх вплив на ефективність роботи пенсійної системи в цілому
 • Надано пропозиції щодо внесення змін до законодавства, направлені на захист пенсійних активів через систему показників адекватності
 • Надано пропозиції щодо визначення перспектив подальшого розвитку пенсійної системи та напрямів підвищення ефективності функціонування недержавних пенсійних установ
Міністерство фінансів України
3. Наукове супроводження концепції реалізації нових підходів до формування місцевих бюджетів на 2008 рік Розроблена концепція формування місцевих бюджетів на 2008 рік, пропозиції щодо реалізації нових підходів до формування місцевих бюджетів Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України
4. Соціальні пріоритети середньострокової бюджетної політики Надано наукове обґрунтування визначення соціальних пріоритетів середньострокової бюджетної політики Міністерство фінансів України
5. Аналіз історичних і сучасних тенденцій у використанні соціальних послуг в Україні і описова статистика даних Перепису Населення
 • Надано аналіз історичних і сучасних тенденцій у використанні соціальних послуг в Україні
 • Представлена описова статистика даних Перепису Населення
Департамент міжнародного розвитку уряду Великобританії
6. Комплексний демографічний прогноз України до 2050
 • Проаналізована демографічна ситуація в Україні
 • демографічний прогноз загальної чисельності населення України до 2050р.
 • Дано обґрунтування найбільш вірогідних траєкторій основних компонентів, що визначають чисельність і вікову структуру населення у перспективі.
 • Подано аналітичні варіанти прогнозу.
 • Показано історичний розвиток підходів до демографічного прогнозування, освітлено його сучасні методи.
 • Проаналізовано гіпотези й основні результати колишніх демографічних прогнозів, розроблених для України.
 • Запропоновані стандарти публікації демографічних прогнозів із метою можливості проведення їх порівняльного аналізу
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
7. Удосконалення системи формування дохідної частини місцевих бюджетів
 • Вдосконалено систему формування дохідної частини місцевих бюджетів в Україні
 • Розроблено модель формування дохідної частини місцевих бюджетів
Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України
8. Оцінка ризиків соціальної стабільності в АР Крим
 • Розроблена методика оцінки ризиків етнополітичного, демографічного та соціально-економічного характеру
 • Проведено аналіз найбільш вагомих ризиків соціальної стабільності в АР Крим
 • Надано прогноз розвитку ситуації та науково-практичні рекомендації щодо пом’якшення можливих ризиків
Служба безпеки України
(СБУ)
9. Наукове та фінансове обґрунтування запровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Науково обґрунтовано порядок визначення та адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, фінансово обґрунтовано його запровадження Міністерство фінансів України
10. Розробка та наукове обґрунтування соціальних стандартів та нормативів в охороні здоров’я (на території міста Запоріжжя) Розроблені та науково обґрунтовані соціальні стандарти та нормативи в охороні здоров’я (на території міста Запоріжжя) Управління охорони здоров’я Запорізької міської ради
11. Розробка методології розрахунку обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення
 • Проаналізовано існуючий стан розрахунку обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення
 • Визначено фактори, що впливають на обсяг витрат на державні програми соціального захисту населення, які провадяться за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
 • Визначено показники, які необхідно враховувати при визначенні обсягу витрат на державні програми соціального захисту
 •  Розроблено алгоритм розрахунку обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення
 • Розроблено проект відповідного нормативно-правового акту
Міністерство фінансів України
12. Підтримка інтеграції проблем народонаселення у стратегії національного розвитку та секторальні плани дій
 • Розроблено навчальну програму та матеріали для семінару з питань активного старіння для центрів волонтерського руху серед людей похилого віку
 • Розроблено навчальний посібник для волонтерів похилого віку, який включає юридичні, соціальні та медичні аспекти старіння
 • Проведено семінар для членів регіонального волонтерського центру людей похилого віку
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
13. Медико-демографічне дослідження України
 • Проведено медико-демографічне дослідження в Україні (за всіма регіонами)
 • Зібрано дані на національному і регіональному рівнях щодо фертильності і використання протизаплідних засобів, материнського здоров'я, здоров'я дорослих і стилю життя, рівня дитячої смертності, туберкульозу та ВІЛ / СНІДу і інших венеричних захворювань. Опитування отримали детальну інформацію з цих питань від жінок репродуктивного віку і, за певними темами, від чоловіків також.
 • Проаналізовано отримані показники за регіонами України
Консалтингова компанія „МАКРО”, США
14. Організація конференції з питань висвітлення міжнародного досвіду інституціоналізації системи моніторингу та оцінки державних соціальних програм і доцільності її застосування в Україні
 • Підготовлено огляд наявних матеріалів та документації щодо системи моніторингу та оцінки державних соціальних програм, зроблено аналіз різних підходів МО в різних країнах, висвітлено основні та особливі риси МО кожної країни та виділити декілька позитивних прикладів проведення моніторингу та оцінки програм
 • Проведено всі підготовчі заходи для проведення конференції згідно з умовами замовника
 • Організована та проведена дводенна міжнародна конференція
 • Оприлюднені та опубліковані підсумкові матеріали за результатами проведення конференції
Міністерство праці та соціальної політики України
2005
1. Середньострокові перспективи фінансового забезпечення розвитку  соціальної сфери, охорони здоров’я та освіти
 • Проаналізована сучасна система фінансування соціальної сфери в Україні
 • Розроблені підходи до ефективного фінансування соціальної сфери
 • Визначено пріоритети фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні
 • Розроблені пропозиції щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення соціальної сфери в середньостроковій перспективі
 • Розроблені пропозиції до Наказу Міністерства фінансів «Про план заходів щодо складання Проекту держбюджету на 2006 р.»
 • Розроблені пропозиції до Напрямків бюджетної політики на 2006 р.
 • Розроблені пропозиції до Проекту бюджету на 2006 р.
 • Розроблені пропозиції щодо змін законодавства, яке регулює розвиток соціальної сфери, освіти та охорони здоров’я
Міністерство фінансів України
2. Розвиток спроможності здійснювати моніторинг пенсійної політики та результатів пенсійної реформи
 • Перевірена адекватність та оновлення даних існуючої актуарної моделі загальнообов’язкового пенсійного страхування як методологічної основи для визначення головних завдань щодо реалізації пенсійної політики на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу
 • Проведено подальший розвиток та стандартизація актуарної моделі з метою забезпечення зручності її використання та встановлення у відповідних органах влади
 • Проаналізовано коротко-, середньо- та довгострокового впливу вересневого (2004 р.) рішення Уряду України щодо збільшення рівня усіх пенсійних виплат, що є нижчими за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. На підставі цього налізу надано рекомендації щодо забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи та оцінено фінансовий вплив наданих рекомендацій на пенсійну систему
 • Зібрані дані для оцінки ефективності функціонування пенсійної системи у вирішенні завдань зі згладжування доходів населення впродовж життя (в т.ч. доцільності підвищення коефіцієнту заміщення) та зменшення рівня бідності серед пенсіонерів
 • Надано прогноз впливу пенсійної реформи на зменшення рівня бідності та рівень адекватності пенсійного забезпечення з визначенням категорій осіб, що належать до групи ризику, оскільки можуть опинитися за межею бідності внаслідок виходу на пенсію за умов нової пенсійної системи
 • Проведено перше дослідження зв’язку між рівнем бідності та статтю пенсіонерів, а також інших гендерних характеристик пенсійної системи
 • Надано Мінпраці рекомендацій щодо підвищення фінансової стабільності пенсійної системи та скорочення рівня бідності серед пенсіонерів
 • Розроблено методологію прогнозування фонду оплати праці в цілому по країні, з якого сплачуються внески, та обсягу надходжень від сплати внесків до системи соціального страхування
 • Розроблено підходи до аналізу макроекономічних показників, в т.ч. обсягу прогнозованих інвестицій, що надійдуть до пенсійної системи із запровадженням її другого та третього рівнів, а також визначено вплив запровадження накопичувальних складових пенсійної системи на рівень індивідуальних пенсійних виплат
Міністерство праці та соціальної політики України
3. Розробка методологічного забезпечення формування вибіркової сукупності домогосподарств для проведення демосоціального обстеження населення України
 • Розроблені методологічні положення методичних та інструктивних матеріалів щодо основних етапів формування вибіркової сукупності домогосподарств
 • Сформована вибірка первинних територіальних одиниць вибірки
 • Розроблено методичне забезпечення формування вибірки вторинних територіальних одиниць вибірки
 • Здійснено методичні забезпечення формування вибірки домогосподарств
 • Розроблено систему кодування показників та службових ознак з урахуванням порядку обробки даних обстеження
Державний комітет статистики України
4. Проведення круглого столу „Цілі тисячоліття ООН в Україні. Методичні підходи до довгострокового соціального прогнозування: розробка структурної моделі для оцінки динаміки формування середнього класу на основі статистичних методів” Організовано та проведено круглий стіл «Цілі тисячоліття ООН в Україні. Методичні підходи до довгострокового соціального прогнозування: розробка структурної моделі для оцінки динаміки формування середнього класу на основі статистичних методів» у м. Києві 24 жовтня 2005 р. Представництво ООН в Україні
5. Пенсійна реформа та розвиток системи соціального страхування в Україні
(Аналіз фіскального впливу сукупних параметричних змін та реформувань, які направлені на фінансову стабілізацію пенсійної системи України)
 • Перевірено та оновлено дані існуючої моделі загальнообов’язкового пенсійного страхування як основи для формування пенсійної політики Міністерства праці та соціальної політики на коротко- та довгострокову перспективу
 • Проаналізовано коротко- та довгостроковий вплив параметричних змін та реформувань на пенсійну систему
 • Надано рекомендації щодо відновлення фінансової стабільності пенсійної системи та здійснено оцінку впливу кожної рекомендації на пенсійну систему
 • Розраховано прогнози у зв’язку із запропонованими змінами стосовно параметрів пенсійної системи та програми соціального забезпечення щодо зменшення рівня бідності та рівень адекватності пенсійного забезпечення з визначенням категорій осіб, що належать до групи ризику.
 • Надано рекомендації щодо підвищення фінансової стабільності пенсійної системи та скорочення рівня бідності серед пенсіонерів
 • Розроблено підходи до аналізу макроекономічних можливостей по впровадженню другого рівня пенсійної системи за можливими сценаріями щодо розміру ставки внесків та зміни вікових обмежень для його учасників, а також визначення впливу запровадження накопичувальних складових пенсійної системи на рівень індивідуальних пенсійних виплат
 • Проаналізовано перелік виплат та послуг в рамках усіх видів загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні.
 • Надано пропозиції щодо видів виплат та послуг, які можуть бути скорочені або виключені зовсім.
 • Оцінена економія, що може бути отримана в результаті запропонованих скорочень, для можливого значення тарифів соціальних внесків та зменшення навантаження на фонд оплати праці
Міністерство праці та соціальної політики України
6. Комплексне демографічне дослідження в Україні
 • Розроблено програму та методику дослідження
 • Сформована база даних для дослідження
 • Побудовані динамічна та статистична моделі демографічних процесів – народжуваності, смертності, міграції
 • Оцінена структура зрушень в населенні, зокрема пов’язаних із процесом старіння
 • Узагальнено та написано звіт щодо результатів дослідження
Фонд Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення
(UNFPA)
2004
1. Місцеве управління і громадянське суспільство у формуванні середнього класу в Україні Підготовлено проектну пропозицію «Місцеве управління і громадське суспільство у формуванні середнього класу в Україні» Представництво ООН в Україні
2. Розробка критеріїв і механізму базового фінансування наукових установ
 • Визначено пріоритети державного фінансування наукової галузі в Україні на основі аналізу стану фінансування наукових установ та результатів їх діяльності
 • Розроблені критерії ефективності надання державної підтримки науковим установам, виходячи з пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки та вітчизняного і світового досвіду державної підтримки науки, існуючих методів її фінансування
 • Розроблено пропозиції щодо зміни механізмів базового фінансування наукових установ
Міністерство фінансів України
3. Концепція фінансування бюджетних установ із застосуванням механізму державного замовлення суспільних благ
 • Розроблено підходи до фінансування суспільних благ на основі аналізу вітчизняного та світового досвіду та визначення пріоритетів фінансування бюджетних установ
 • Розроблена концепція фінансування бюджетних установ із застосуванням механізму державного замовлення суспільних благ
Міністерство фінансів України
4. Оцінка доходів і витрат домогосподарств у місті Мелітополі Здійснена оцінка основних показників доходів і витрат домогосподарств у місті Мелітополі на базі даних вибіркових обстежень умов життя домогосподарств Держкомстату України за 1999-2004 роки КП „Водоканал”
5. Досягнення соціальної стабільності на місцевому рівні (пілотне впровадження концепції розвитку середнього класу) Підготовлена проектна пропозиція по впровадженню концепції середнього класу та соціальної стабільності в пілотних регіонах Представництво ООН в Україні
2003
1. Розробка плану дій щодо трансформації пільг в допомогу малозабезпеченим верствам населення за реформою системи соціальних допомог
 • Здійснені оцінки існуючої системи пільг (в т.ч. тих, що надаються за професійною ознакою) та ефективності проведених реформ у сфері їх надання
 • Проведено опитування осіб, які мають право на пільги, щодо доцільності збереження існуючої системи пільг та можливих шляхів заміни їх на адресну допомогу
 • Здійснена розробка конкретних пропозицій щодо запровадження механізму заміни окремих видів пільг на адресну грошову допомогу малозабезпеченим верствам населення, оцінка ефективності, умов та можливостей соціально-економічних наслідків змін системи пільг та надання прогнозних фінансово-економічних розрахунків впровадження зазначеної трансформації
 • Проведена розробка порядку замін пільг іншими видами соціальної допомоги для одного регіону
 • Дана оцінка ефективності призначення пільг та грошової допомоги на основі єдиної заяви та за єдиною технологією.
 • Визначено необхідні ресурси при запровадженні зазначеної процедури та порівняння їх з ресурсами при функціонуванні системи окремих заяв
 • Взята участь в семінарах і брифінгах з питань трансформації пільг в допомогу малозабезпеченим верствам населення
Міністерство праці та соціальної політики України
2. Забезпечення соціальної орієнтації бюджетної політики
 • Дано визначення критеріїв та показників соціальної спрямованості бюджетів
 • Здійснена характеристика напрямів взаємодії центрального та місцевих бюджетів у галузі фінансування соціальної політики
 • Проведена розробка напрямів реформування структури соціальних видатків та визначення розміру мінімальної заробітної плати
 • Здійснена підготовка пропозицій щодо зміни законодавчо-нормативного поля з метою забезпечення соціальної орієнтації бюджетної політики
Міністерство фінансів України
3. Моніторинг соціального розвитку м. Києва Здійснена розробка прогнозу демографічного розвитку м. Києва Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
2002
1. Цілі розвитку тисячоліття для України Участь у написанні Національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна» Представництво ООН в Україні


Адреса: 01032, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 60, оф. 810, тел: 486 90 97
ucsr2012@ukr.net