Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів та насильства щодо жінок.

Фонд ООН в галузі народонаселення (UNFPA)
Посольство Великої Британії в Україні
Український центр соціальних реформ
Міністерство соціальної політики України

Ґендерна нерівність виступає одним із головних порушень прав людини, що виявляється в нерівних можливостях жінок і чоловіків у різних сферах суспільного життя, включаючи політичне представництво та участь у прийнятті рішень, економічні можливості та доступ до ресурсів, повноваження на рівні сім’ї та вразливість до дискримінації й насильства. Причини нерівного розподілу повноважень жінок і чоловіків слід шукати в патріархальних нормах, які закріплюють за представниками різних статей певні соціальні ролі та моделі поведінки, прийнятні для суспільства. У минулому визнання цих проблем та просування ґендерної рівності сприймалося переважно як «жіноче питання», а ґендерні програми зосереджувалися на покращанні становища жінок. Разом із тим, просування ґендерної нерівності уможливлюється лише за умови зміни світоглядних настанов усіх громадян, тому протягом останніх десятиліть все ширше визнається необхідність залучення чоловіків до просування ґендерної рівності, зокрема активної участі в заходах політики подолання та попередження ґендерно зумовленого насильства.
Одним із шляхів започаткування дискусії щодо ролі чоловіків, їх обов’язків та потенціалу в просуванні ґендерної рівності є дослідження культури маскулінності, в рамках якої визначаються та закріплюються пануючі ролі, моделі поведінки та ставлення чоловіків. Застосування такого підходу означає визнання, що процес формування чоловічої ідентичності перебуває під постійним тиском суспільства, яке вимагає відповідності поведінки певним настановам та очікуванням. Соціалізація чоловіків розпочинається в ранньому дитинстві та зазнає численних впливів, серед яких – особливості виховання та успадкований досвід подружніх стосунків у батьківській родині, шкільне середовище та стосунки з однолітками, відносини на ринку праці, інформаційне середовище та засоби масової інформації. Загальноприйнятні норми чоловічої поведінки визначають й певні соціальні очікування щодо рис характеру, настанов та способу життя сучасних чоловіків, які не завжди є сприятливими для їхнього соціального добробуту та якості життя. Зокрема, агресія та схильність до насильства часто сприймаються більшістю людей як негативні сторони чоловічої маскулінної ідентичності.
Дослідницька робота та публікація цього звіту здійснені Українським центром соціальних реформ на замовлення UNFPA, Фонду ООН в галузі народонаселення за сприяння Департаменту з питань міжнародного розвитку Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (UK DFID). Матеріали, висновки та рекомендації звіту не є відображенням офіційної позиції UNFPA або UK DFID.

електронний варіант

Національне обстеження дитячої праці в Україні 2014–2015. Основні результати.

Міжнародна організація праці
Український центр соціальних реформ
Державна служба статистики України

Цей звіт містить результати обстеження дитячої праці в Україні, проведеного Українським центром соціальних реформ, Державною службою статистики України та Центром «Соціальний моніторинг» (Додаток Ж) за сприяння Міжнародної програми з питань ліквідації дитячої праці (далі IPEC – International Programme on the Elimination of Child Labour) Міжнародної організації праці (далі ILO – International Labour Organization). Метою обстеження є розширення бази знань та удосконалення даних про дитячу працю в Україні як складової національної стратегії викорінення дитячої праці, особливо її важких форм.
Методологія дослідження базується на Резолюції 18-ої Міжнародної конференції статистиків праці «Про статистику дитячої праці» (2008 р.).
Статистичною базою дослідження є результати другого модульного обстеження дитячої праці в Україні, проведеного Державною службою статистики України у жовтні–грудні 2014 р. як додатковий модуль до постійного вибіркового обстеження домогосподарств України з питань економічної активності населення, яке відповідає методології МОП з проведення обстежень робочої сили робочої сили (LFS). Модульне вибіркове обстеження населення (домогосподарств) забезпечило надійну кількісну оцінку дитячої праці в Україні, репрезентативну для всієї території України, за винятком тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Другим джерелом інформації стало соціологічне обстеження 401 дітей, працюючих на вулиці, яке здійснив Центр «Соціальний моніторинг» у квітні та травні 2015 р. у 13 регіонах України. Результати соціологічного опитування надають інформацію про найважливіші особливості праці дітей на вулиці та її відповідність критеріям віднесення до дитячої праці. Оцінки, отримані на базі цієї інформації, надають лише якісно-категоріальну характеристику досліджуваних процесів і не можуть бути поширені в абсолютних величинах на всю сукупність дітей в Україні, які працюють на вулиці.

електронний варіант

Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні. 2017.

Дослідницька робота та публікація цього звіту здійснені Українським центром соціальних реформ на замовлення UNFPA, Фонду ООН в галузі народонаселення за сприяння Департаменту з питань міжнародного розвитку Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (UK DFID). Матеріали, висновки та рекомендації звіту не є відображенням офіційної позиції UNFPA або UK DFID.

Насильство щодо жінок виступає одним з головних порушень прав людини, причини якого пов’язані з нерівним розподілом ресурсів та повноважень між жінками та чоловіками. Окрім безпосередньої шкоди для здоров’я та добробуту постраждалих, насильство має вагомі суспільні наслідки, які вимірюються грошовими, трудовими та нематеріальними втратами,  виявляються у формі поточних, довготривалих або відкладених ефектів. Економічні втрати внаслідок насильства щодо жінок розподіляються між різними представниками суспільства, включаючи самих потерпілих, членів їх сімей та кривдників, роботодавців, які несуть збитки внаслідок непрацездатності працівників, державні та громадські організації, які надають послуги жертвам, страхові фонди та бюджети різного рівня, платників податків та економіку країни загалом. Непрямі витрати пов’язані з психологічними наслідками насильства, які можуть призводити до стресових розладів, впливати на дітей, які стали свідками подібних випадків, ускладнювати сімейні стосунки та погіршувати якість життя постраждалих, що наразі складно оцінити економічним еквівалентом.
В даному дослідженні представлено результати комплексної оцінки економічних наслідків насильства щодо жінок в Україні. Економічні розрахунки здійснено для наступних категорій можливих витрат суспільства: 1) втрачений макроекономічний продукт, обсяги якого визначаються необоротними втратами населення (передчасні смерті жінок), тимчасовою та стійкою непрацездатністю внаслідок ґендерно зумовленого насильства, а також зниженою працездатністю жертв, що впливає на продуктивність їх праці; 2) вартість послуг, пов’язаних із реагуванням на випадки насильства та наданням допомоги потерпілим (сектор охорони здоров’я, правоохоронні органи та система правосуддя, виправні заклади для кривдників, соціальні та спеціалізовані послуги для жінок, які постраждали від насильства); 3) особисті збитки та грошові витрати потерпілих внаслідок пережитого насильства.

електронний варіант

Перехід на ринок праці молоді України: результати міжнародного дослідження «School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках.

Елла Лібанова, Олександр Цимбал, Олег Ярош та Лариса Лісогор

Реалізація обстеження "Перехід молоді від навчання до стабільної роботи" у 2015 році в Україні стало можливим завдяки спільному фінансуванню з боку "Work4Youth" Міжнародної організації праці та The MasterCard Foundation. Обстеження в Україні було проведено Українським центром соціальних реформ (UCSR), Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, а також Центром Соціального моніторингу. До складу виконавців на чолі з Еллою Лібановою увійшли Олександр Цимбал, Ольга Балакірєва, Тетяна Бондарь, Олег Ярош, Ганна Терещенко, Лариса Лісогор та Ірина Марченко. Сара Елдер, координатор Групи Work4Youth МОП.
Результатом роботи, яка була презентована на заході була доповідь, в якій представлено основні результати другого раунду дослідження «Перехід від навчання до ринку праці (SWTS)». Ця доповідь складається із семи розділів. Розділ 2 характеризує ситуацію на ринку праці в Україні у 2012–2014 рр. і описує вплив загальних змін, які відбулись в Україні 2014 року, на умови розвитку українського ринку праці з акцентом на молодіжному контингенті. Розділ 3 розкриває основні риси методології SWTS. У розділах 4–6 викладено основні результати дослідження, зокрема відомості про загальні характеристики обстеженої молоді та відповідних домогосподарств, характеристики зайнятості молодих чоловіків та жінок, безробітної молоді та економічно неактивної молоді, а також її шлях на ринок праці. У завершальному розділі 7 наведено результати аналізу чинної національної політики молодіжної зайнятості та провідних структур її регулювання, а також сформульовано основні рекомендації з питань політики зайнятості молоді в умовах економічної кризи і національних реформ, орієнтованих на реалізацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

електронний варіант

ГЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО В РЕГІОНАХ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Влітку 2015 року ЮНФПА було ініційовано дослідження проявів гендерно- обумовленого насильства (ГОН) в регіонах, що постраждали від конфлікту в Східній Україні, а саме - на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, а також в Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях, які прийняли основний потік внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Завдання дослідження охоплювали огляд доступних адміністративних даних щодо поширення ГОН на цих територіях, контент-аналіз відомостей про факти ГОН в інформаційному просторі, проведення спеціального вибіркового обстеження населення, фокус-групових дискусій з представниками місцевих громад та глибинних інтерв’ю з фахівцями у сфері протидії ГОН у регіонах дослідження.

Оцінка потреб щодо вдосконалення політики з протидії ГОН дозволила окреслити ряд рекомендацій: реформування інституційного середовища (остаточне приведення вітчизняного законодавства у відповідність з міжнародними стандартами; посилення покарання для кривдників; законодавче закріплення ізоляції кривдника від постраждалих у випадку домашнього насильства, у тому числі розширення застосування захисних приписів); розвиток спроможності мультисекторальних надавачів послуг (посилення міжвідомчої функціональної координації; створення єдиної інформаційної бази обліку випадків ГОН з метою своєчасного перенаправлення постраждалих між сервіс-провайдерами; підготовка кваліфікованих фахівців у сфері протидії ГОН, зокрема кризових психологів); вдосконалення системи підтримки постраждалих від ГОН (розширення мережі провайдерів соціальних та психологічних послуг та забезпечення їх доступності на місцевому рівні; державна підтримка неурядових та 7 громадських організацій, що надають підтримку постраждалим від ГОН; впровадження корекційних програм для кривдників); розвиток інформаційних кампаній для груп підвищеного ризику за допомогою реалізації програм з підвищення обізнаності населення (планування безпеки; підтримка цілодобових гарячих ліній на регіональному рівні; заохочення практики звернень по психологічну та соціальну допомогу) та виховної роботи з неблагополучними сім'ями та вразливими категоріями населення. Окрему цільову групу посиленої соціальної та психологічної підтримки мають становити сім’ї демобілізованих військових, що повертаються до мирного життя після участі в АТО. В умовах поточного конфлікту особлива увага має приділятися попередженню будь-яких форм насильства по відношенню до цивільного населення, недопущення проявів упередженого ставлення щодо ВПО та підтримці їх повноцінної інтеграції до приймаючих громад.

електронний варіант

Медико-демографічне обстеження. Україна.

У даній доповіді узагальнені результати Медико-демографічного обстеження. Україна. 2007 (DHS), яке здійснювалося Українським центром соціальних реформ та Держкомстатом України. Macro International Inc. та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало технічну допомогу реалізації проекту DHS , за умови фінансування відповідно до умов контракту GPO-C-00-03-00002-00.

електронний варіант

Проведення обстеження домогосподарств щодо доступності субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні. 2014р.

Підготовлено Українським центром соціальних реформ на замовлення ПРООН в Україні.

Метою цього дослідження є визначення причин, через які домогосподарства, що мають відповідне право, не звертаються за пільгами/субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг, та розробка рекомендацій щодо вдосконалення цільового застосування системи субсидій та підвищення доступності субсидій для домогосподарств з низьким рівнем доходу.

електронний варіант

Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України

Аналітично-дослідницька робота та підготовка видання до публікації здійснені за фінансової та технічної підтримки Фонду Організації Об’єднаних Націй в галузі Народонаселення (ЮНФПА) в рамках реалізації проекту UKR2U706 «Підвищення доступності дезагрегованих даних про народонаселення для розробки державної та галузевої політики, програм та публічного використання», що є частиною програми співробітництва між Урядом України та ЮНФПА на 2012-2016 роки. Технічна допомога в плануванні та виконанні дослідження також була надана фахівцями Міжнародної Організації Праці (МОП). Видання не є відображенням офіційної позиції ЮНФПА або МОП.

електронний варіант

Зовнішня трудова міграція населення України

Цей звіт містить результати першого загальнонаціонального вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань трудової міграції. Проект здійснювався з метою оцінювання масштабів, поширеності та географічної спрямованості потоків зовнішніх трудових міграцій, соціально-демографічного складу мігрантів та характеристик їх зайнятості для формування соціально-економічної політики з цієї проблеми.

електронний варіант

Перехід на ринок праці молоді України

У даному звіті висвітлені основні результати, отримані в ході обстеження «Перехід від навчання до роботи (School-to-work transition survey)». Представлене обстеження було проведене у 2013 році Українським центром соціальних реформ (Ukrainian Center for Social Reforms – UCSR) спільно із Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України в рамках проекту Work4Youth (W4Y) Міжнародної організації праці.

електронний варіант

МУЛЬТИІНДИКАТОРНЕ КЛАСТЕРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ 2012.

Становлення і розвиток суверенної української держави відкриває нову сторінку в соціальному розвитку та демографічній історії України, але водночас потребує підвищеної відповідальності за сучасне і майбутнє українського народу. Відтворення здорових поколінь і підвищення якості життя населення вимагає посиленої уваги держави до проблем соціального розвитку та формування ефективної національної демографічної політики.
Розроблення виваженої державної соціальної політики та моніторинг її реалізації потребує проведення спеціальних обстежень населення, результати яких дозволять отримати необхідну інформацію щодо соціально-демографічної ситуації та стану здоров’я населення в країні.
Між Державною службою статистики України та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні досягнуто домовленості щодо підготування та проведення у 2012 році Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (MIКС) та підписано відповідний Меморандум про взаєморозуміння.
Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств (англ. Multiple Indicator Cluster Survey, MICS) – міжнародна програма зі збору даних щодо становища дітей та жінок у світі, розроблена ЮНІСЕФ у 1990-х роках, що реалізується у співпраці з урядами держав світу. 2012 року четвертий раунд МІКС проводила Державна служба статистики України у співпраці з ЮНІСЕФ за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).
МІКС-2012 дав змогу отримати достовірні дані щодо показників харчування, здоров’я дітей, доступу до питної води та санітарних умов, дитячої смертності, репродуктивного здоров’я, розвитку дитини, освіти, захисту прав дитини, ВІЛ/СНІДу, сексуальної поведінки та інших індикаторів становища дітей та жінок, які будуть використані Урядом України для моніторингу становища дітей, жінок та домогосподарств у цілому, зокрема й для підготовки національних звітів щодо виконання зобов’язань та оцінки прогресу в досягненні Цілей розвитку тисячоліття, цілей Декларації «Світ, сприятливий для дітей» та інших міжнародних зобов’язань.

електронний варіант

SITUATION OF OLDER WOMEN IN UKRAINE. Analytical Report

The main purpose of the research was to study features of the population ageing process in Ukraine as relevant to women, peculiarities and characteristics of the socio-economic situation of older women, to identify and substantiate their social and economic needs and challenges, to develop conceptual grounds and strategic directions of state policy concerning older women, to suggest practical and feasible actions at the policy and service delivery levels to improve the quality of life and social well-being of older women in Ukraine.

електронний варіант

Населення України. Трудова еміграція в Україні.

У монографії розглядається широке коло проблем, пов'язаних із зовнішньою трудовою міграцією українських громадян, висвітлено теоретичні та прикладні аспекти трудової еміграції. Досліджується перебіг зовнішніх трудових міграцій у контексті загальної соціально-економічної ситуації на основі відомостей державної статистики та спеціальних вибіркових обстежень. Особливу увагу приділено аналізу результатів першого загальнонаціонального опитування з питань трудових міграцій, що було проведене у середині 2008 року.
Проаналізовано соціально-економічні характеристики зовнішніх трудових мігрантів, напрямки трудової еміграції, умови праці та перебування громадян України за кордоном. Здійснено оцінку заробітків трудових мігрантів та грошових переказів, визначено вплив трудової еміграції на розвиток ринку праці в Україні. Розроблено пропозиції щодо формування міграційної політики, а також поліпшення статистики трудових міграцій. Для наукових працівників (демографів, економістів, географів, соціологів, правників), державних службовців, викладачів та студентів BHЗ, усіх, хто цікавиться проблемами трудової еміграції.

електронний варіант

Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти

Видання є підсумковим збірником матеріалів за результатами Міжнародної конференції "Міжнародний досвід інституціоналізації системи моніторингу та оцінки і доцільність її застосування в Україні", яка проходила в Києві 21-22 лютого 2007р. В цей збірник увійшли тези виступів, огляди міжнародних спеціалістів з вивчення соціальної політики Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Ірландії, Канади, Нігерії, Росії та Швеції. Тут аналізуються і наводяться приклади з інституціоналізації системи монітрингу та оцінки різних країн, їх практика та еволюція, наводяться пропозиції щодо застосування деяких їх моментів в Україні.

електронний варіант

Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку

Монографія "Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку" присвячена актуальним питанням розвитку сім'ї та сімейних відносин в Україні. Видання є результатом дослідницької роботи авторського колективу під керівництвом академіка НАН України Е.М. Лібанової.
У монографії аналізуються основні функції сучасної сім'ї та процес їх трансформації у новітній демографічній історії, розглядається структура і типи сімейних об'єднань в Україні, процеси формування сімейного складу населення, питання взаємодії сім'ї з іншими соціальними інститутами, вплив соціально-економічних явищ та процесів на життєдіяльність сімей. У роботі викладено результати досліджень матеріального становища та умов проживання різних категорій сімей.
На матеріалах соціально-демографічного обстеження досліджено роль і місце сімейних цінностей у системі ціннісних орієнтацій населення, становлення нових форм шлюбно-сімейних стосунків в Україні. Значну увагу приділено питанням формування взаємовідносин та розподілу обов'язків у сучасній сім'ї. Аналізуються дітородні орієнтації населення та проблеми утримання і виховання дітей в українських сім'ях. Розглядаються сучасні форми сімейних зв'язків батьківського і прабатьківського поколінь.
Видання містить результати узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду сімейної політики, а також оцінки населенням заходів сімейної й пронаталістської політики в Україні. У ньому викладено деякі рекомендації щодо вдосконалення сімейної політики у нашій країні.

електронний варіант

ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ

В роботі розглядаються проблеми дослідження бідності в Україні з урахуванням специфіки розвитку соціально-економічних процесів на сучасному етапі. Узагальнено досвід дослідження бідності в країнах Східної Європи та Центральної Азії. Виявлено нові аспекти української бідності, досліджено ризики бідності в домогосподарствах України в залежності від їх структури. Виділено групи домогосподарств з найвищими ризиками бідності. Досліджено та змодельовано вплив різних соціально-економічних чинників на ризики та регіональні рівні бідності. Побудовано карти бідності у розрізі адміністративних районів України.
Монографія розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки та політики, працівників державного управління, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

електронний варіант

ШЛЮБ, СІМ'Я ТА ДІТОРОДНІ ОРІЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Монографія присвячена актуальним питанням формування шлюбної і дітородної активності населення України. Її підготовлено за результатами проведеного у квітні 2008р. спеціального вибіркового соціально-демографічного обстеження населення дітородного віку "Сім'я і діти". У монографії розглядаються особливості сучасного перебігу шлюбно-сімейних процесів, новітньої динаміки та структури народжуваності в Україні.

електронний варіант

КОМПЛЕКСНЕ ДЕМОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ (2005)

Монографія являє собою комплексне дослідження демографічної ситуації в Україні, яке було проведено в рамках реалізації проекту Фонду Народонаселення ООН (UNFPA). У роботі подається аналіз основних демографічних тенденцій: народжуваності, смертності, міграції. Робота висвітлює найбільш актуальні проблеми демографічного розвитку України, містить принципові рекомендації щодо стратегії демографічного розвитку. Авторами розроблено статичні і динамічні моделі демографічних процесів та структур.

український варіант
english version

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ І ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Видання є підсумковим збірником матеріалів за результатами Міжнародної конференції "Міжнародний досвід інституціоналізації системи моніторингу та оцінки і доцільність її застосування в Україні", яка проходила в Києві 21-22 лютого 2007р. В цей збірник увійшли тези виступів, огляди міжнародних спеціалістів з вивчення соціальної політики Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Ірландії, Канади, Нігерії, Росії та Швеції. Тут аналізуються і наводяться приклади з інституціоналізації системи монітрингу та оцінки різних країн, їх практика та еволюція, наводяться пропозиції щодо застосування деяких їх моментів в Україні.

СМЕРТНОСТЬ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР. ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ РАСПАДА: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Издание является сборником материалов Международного семинара "Смертность в странах бывшего СССР. Пятнадцать лет после распада: что изменилось?
Сюда вошли доклады специалистов по изучению смертности из Польши, Франции, США, России, Грузии и Украины. Здесь рассматриваются проблемы качества витальной статистики, современные тренды смертности в отдельных странах Восточной Европы и постсоветского пространства, анализируется связь смертности с образовательной и этнической структурой населения, влияние образа жизни на показатели смертности, оюсуждаются проблемы прогнозирования смертности.

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

У монографії розглянуто теоретичні і прикладні проблеми функціонування системи державного загальнообов'язкового соціального страхування. Містяться принципові рекомендації концептуального характеру щодо стратегії її реформування. Авторами розроблено підходи до побудови національної моделі державного загальнообов'язкового соціального страхування, подано методичну схему побудованої моделі та результати її застосування. Розглянуто роль соціального діалогу в системі управління державним соціальним страхуванням.
Для службовців установ державної влоди, фахівців соціальної сфери, науковців, педагогічних працівників, слухачів, студентів.електронний варіант

КОМПЛЕКСНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2050 р.

Монографія являє собою детальний багатоваріантний демографічний прогноз загальної чисельності населення України до 2050р.
Авторами дано обгрунтування найбільш вірогідних траєкторій основних компонентів, що визначають чисельність і вікову структуру населення у перспективі. Подано також і деякі аналітичні варіанти прогнозу. В роботі показано історичний розвиток підходів до демографічного прогнозування, освітлено його сучасні методи. Також проаналізовано гіпотези й основні результати колишніх демографічних прогнозів, розроблених для України. Запропоновані стандарти публікації демографічних прогнозів із метою можливості проведення їх порівняльного аналізу.
Видання призначене для фахівців у галузі демографії, статистики, державного управління, викладачів ВУЗів, студентів, а також усіх, хто цікавиться перспективами розвитку народонаселення.

електронний варіантАдреса: 01032, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 60, оф. 810, тел: 486 90 97
ucsr2012@ukr.net